ANNONSE

NY SKISSE: Utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen blir stadig mer konkretisert med øyer, kanaler og strandlinje
Illustrasjon: Link Arkitektur

Fjordbyen: Strandpromenade, barnehager og skoler

Inntil ti barnehager, fire grunnskoler og en strandpromenade fra Brakerøya til Gilhus er nå på tegnebrettet.


Redaksjonen

 14.05.20, kl. 18:41
 28.05.20, kl. 13:38


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Senere i år skal planen sendes Lier kommunen, uttaler Eidos Eiendomsutvikling i en pressemelding.

Prosjektutvikler Geir Hagehaugen og Eidos Eiendomsutvikling AS ga sist uke kommunestyret i Lier en undervegsorientering om arbeidet med områdereguleringsplanen. Oppdragsgiver er kommunen. 

WSP, Link og Multiconsult er engasjert som rådgivere for å utvikle planen. Den skal sendes kommunen på senhøsten i år.

– Lite er hugget i granitt. Vi har gitt en status på hvor vi er i prosessen. Mye kan forandre seg før vi er ferdige, sier Hagehaugen.

Kvartalstruktur

Eidos planlegger for tydelig kvartalstruktur.

– Det gir stor fleksibilitet og mange valgmuligheter for varierte boformer, arkitektur og områder for rekreasjon. Vi ser for oss rekkehus og leilighetsbygg med varierte byrom, skoler og barnehager, sier Hagehaugen.

I oppdraget til Eidos er det gitt ulike føringer. En av dem er å gi fjorden tilbake med økte kvaliteter.

– Det gjelder ikke bare for folk. Også plantelivet, fuglelivet og fiskene i sjøen skal oppleve bedre kvaliteter for livsutfoldelse, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

LES OGSÅ: Grønn fjordby fra drøm til virkelighet

Siktlinjer bevares

Lierstranda er utviklet gjennom mer enn 100 år. 

– Planen er å bevare de historiske siktlinjene. I tillegg må området utvikles og forandres mens arbeidsplasser opprettholdes.

Ut fra arbeidet med områdeplanen legges det opp til at oppstart kan komme mer enn ett sted.

– Først må områdereguleringsplanen godkjennes, så kan ulike deler detaljreguleres, sier Hagehaugen.

Bærekraftig miljøby

Fjordbyen Lier og Drammen skal utvikles som en nærhetsby. Utviklingen av byen skal bidra til redusert bilbruk.

Det som skjer i og rundt holdeplassene i kollektivtraseen, blir viktig for å få til en god og bærekraftig by som skal gjøre det enkelt å velge å gå og sykle. Og ingen skal ha lengre vei til kollektivholdeplass enn 500 meter, slik vi tenker i dag, sier Hagehaugen.

Det som også ligger i planarbeidet nå, er inntil ti barnehager, tre–fire nye grunnskoler, butikker, serveringstilbud og en lang strandpromenade.

– Vi planlegger å utvide strandpromenaden fra Brakerøya til Gilhus.

LES OGSÅ: 3,5 millioner tonn kalkstein har gitt 160 mål nytt land i fjorden


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE