ANNONSE

ILAGT SEILINGSNEKT: Bitumen-tankeren «Ioli» befinner seg i en fullstendig fastlåst situasjon på havna i Drammen.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Filippinsk mannskap strandet på oljetanker med seileforbud

Et Malta-registrert skip har ligget til kai i Drammen i over seks uker fordi de greske eierne ikke kan betale mannskapet hyre.


Alexander Jansen

 15.11.16, kl. 06:37
 23.11.16, kl. 06:34


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Oljetankeren «Ioli» ankom Drammen 1. oktober lastet full av bitumen, en oljeblanding til asfaltproduksjon, for lossing på Holmen.

- Allerede da var det tydelig at det var en spesiell situasjon, fordi mannskapet ikke ville være med å losse båten. Årsaken var at de ikke hadde fått betalt hyre av rederiet på mange måneder, forteller assisterende havnedirektør ved Drammen Havn, Ivar Vannebo, til DRM24.no.

Båten ble derfor lagt på ventekai på Tangen-siden, fordi det filippinske mannskapet aktet å bruke lasten som pressmiddel for å få betalt lønn. 

Byttet lasten mot mat og drivstoff

Problemet var bare at skipet allerede begynte å gå tom for matforsyninger og drivstoff, hvilket førte til at mannskapet gjorde en avtale med asfaltselskapet om å få ubetalt en sum for å besørge nødvendig proviant og drivstoff mot lossing. 

På dette tidspunktet ble både sjøfartsdirektoratet og ITF (International Transport Federation) koblet inn for å bistå mannskapet med å kreve inn den utestående hyren, som skal beløpe seg til totalt 180.000 dollar. 

- Mannskapet har ikke fått lønn av rederiet siden juli, så det er snakk om veldig mye penger det nå er fremsatt krav om. Jeg har vært inspektør siden 2002, og aldri opplevd noe lignende, sier Truls Magne Steder i ITF til DRM24.

Han forteller at ITF først ble gjort oppmerksomme på skipet i august, fordi det trafikkerte norske havner uten tariffavtale.

- Vi forlangte at det ble tegnet avtale med ITF, og det er den vi nå har forankret kravene i. Det er en juridisk bindende avtale mellom rederiet og flaggstaten Hellas, sier Steder.

Fikk seilingsnekt

Grunnet de spesielle omstendighetene kontaktet ITF skipskontrollen for å få gjennomført en full inspeksjon av fartøyet mens det lå til kai i Drammen. 

Noen dager senere ble skipet ilagt seilingsnekt av flaggstatsinspektøren, grunnet flere anmerkninger på skipets tekniske standard. 

- Finner vi graverende feil og mangler kan skipet få utstedt seilingsnekt av flaggstaten, og det er det som har skjedd her. Vi følger en fast prosedyre i forhold til internasjonale lover og regler, sier flaggstatsinspektør Sverre Hermansen fra Marin Surveyer, som utførte inspeksjonen. 

Han kan ikke gå i detalj på hvilke anmerkninger som ble gjort, men inntil feilene er utbedret, vil skipet bli liggende til kai.

- Det forekommer at skip får seilingsnekt etter en inspeksjon, men det blir vanligvis raskt utbedret. Det er rederiet som har ansvaret for å utbedre utbedre feilene, og skipet får ikke forlate havna før det er gjort, forklarer Hermansen til DRM24.

Ingen kontakt med eierne

«Ioli» var tidligere et Panama-registrert skip, men seiler nå under maltesisk flagg i en flåte på rundt ni skip, som eies av det greske rederiet NewLead Holdings. Verken Drammen Havn eller ITF har kommet noen vei med selskapet, som ifølge ITF skal ha store økonomiske problemer.

- Vi har ikke klart å komme i kontakt med rederiet, og agenten har avsluttet oppdraget og vil ikke gjøre noe mer før det er en løsning. Så det er en ganske fastlåst situasjon, forteller havnedirektør Vannebo.

Vannebo forteller at situasjonen er svært uvanlig.

- Normalt er rederiet interessert i få båten på farten igjen for å tjene penger. Det er ikke ofte vi har en slik situasjon, og vi ønsker heller ikke å ha skipet liggende her, sier Vannebo.

Får ikke mønstret av

Ifølge ITF er situasjonen prekær for mannskapet ombord på båten. 

- De har ikke hatt penger mellom hendene siden juli, og har vært ombord på skipet i over et år mot sin vilje. En internasjonal konvensjon som regulerer sjømenns rettigheter sier at ingen skal være lenger ute på oppdrag enn ni måneder, forteller Steder.

- Mannskapet har flere ganger spurt om avmønstring og når de får dra hjem for å se familiene sine, legger Steder til. 

Han betegner mannskapet som nødlidende, uten god nok tilgang på mat og vann. 

- Vi har sørget for at de har fått gratis ferskvann av havnevesenet, og jeg har personlig vært innom med forsyninger. De har lite penger og befinner seg i en veldig vanskelig situasjon, sier Steder.

Ligger med motorene i gang

Fordi skipet ikke har tilgang på landsstrøm, ligger det nederst på Tangenkaia med hjelpemotorene i gang døgnet rundt for å generere strøm og varme. Inntil videre får skipet ligge gratis, opplyser Drammen Havn. 

Ifølge ITF har mannskapet mulighet til å bevege seg fritt utenfor skipet, ettersom det ikke ligger på et avsperret havneområde. 

- I dette tilfellet kan de det, men under normale omstendigheter ville det ikke vært enkelt for de å komme på land. Hadde skipet ligget til kai på Holmen ville de vært helt strandet uten mulighet til å skaffe seg mat, sier Steder.

Drammen Live24 har vært i kontakt med mannskapet ombord på båten, men de vil ikke uttale seg om situasjonen til pressen. DRM24 har også gjentatte ganger forsøkt å oppnå kontakt med NewLead Holding uten å lykkes. 

Ifølge en pressemelding fra selskapet datert 25. oktober, har styreformann og administrerende direktør i selskapet, Michail S. Zolotas, sagt opp alle sine verv med umiddelbar virkning på grunn av «personlige juridiske forhold». 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE