ANNONSE

SOM FORVENTET: Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning med retorisk spørsmål.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Får 160 millioner i belønningsmidler: - Ble det sånn vi sa?

Regjeringen bevilger 160 millioner kroner i belønningsmider til kollektivtrafikk til Buskerudbyen, fordelt med 80 millioner i 2020 og 80 millioner i 2021.


Alexander Jansen

 30.11.19, kl. 22:00
 11.12.19, kl. 07:22


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Nyheten kommer i form av en pressemelding fredag kveld. Fredrik Haaning og Høyre har lagt dette til grunn for samferdselspolitikken i drammensområdet de neste årene, noe mange har stilt spørsmålstegn ved etter Buskerudbypakkas fall.

Nå er altså bekreftelsen kommet.

- Dette er en viktig avklaring fra regjeringen, og er helt avgjørende for å fortsette å utvikle kollektivtrafikken i Drammensregionen sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken, og leder for hovedutvalg for Samferdsel i Akershus ut året.

Forutsetter nullvekst i personbiltransporten

Pengene skal blant annet gå til bedre kollektivtransport, bedre pendlerparkering og knutepunkt. 

I avtaleperioden skal det være nullvekst i persontransporten med bil. Departementet nevner imidlertid ikke bompenger med et eneste ord.

- Målsettingen for trafikkutvikling skal nås gjennom nullvekst i persontransporten med bil. Det skal skje gjennom tiltak som fremmer kollektivtransport, sykkel og gange, arealpolitiske virkemiddel, parkeringspolitikk og ytterligere samferdselssatsing, uttaler departementet.

- Rimelig kollektivreiser er avgjørende

- Belønningmidler for kollektivtrafikk fra staten til storbyområdene har vært helt avgjørende for veksten i kollektivtrafikken også i Akershus sier Schytz, og understreker at fortsatt vekst i kollektivtrafikken i Viken er noe av det viktigste Viken fylkeskommune må lykkes med. 

Fredrik Haaning, nestgruppeleder for Høyre i Drammen bystyre og formannskapsmedlem i «nye» Drammen kommunestyre er av samme oppfatning.

- Høyre er opptatt av å styrke kollektivtransport-tilbudet i drammensregionen og jeg er glad for at det nå, endelig, er sikkert at vi får beholde belønningsmidlene i 2020 og 2021, uttaler han.

I 2021 skal det vedtas en ny Nasjonal transportplan og dette innebærer at man beholder belønningsmidlene i Buskerudbyen frem til denne er vedtatt. 

- Både Høyre og Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. At bussen går ofte, at den ikke står i samme kø som bilene og at det er rimelig å reise er helt avgjørende for at folk skal velge å bruke kollektivtransport fremfor privatbil. Det er behov for større satsning på kollektivtransport i hele Viken, sier Schytz og Haaning.

LES OGSÅ: Får 80 millioner i belønningsmidler: - Som forventet


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE