ANNONSE

INDRE DRAMMENSFJORD: Her fra Holmen / Lierstranda, et område preget av mye industri.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Drammensfjorden ikke friskmeldt - fortsetter miljødugnad

Sluttrapporten fra prosjektet «Ren Drammensfjord» viser gode resultater, men fortsatt for høye miljøgifter enkelte steder.


Redaksjonen

 18.05.17, kl. 16:46
 31.05.17, kl. 10:48


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN / LIER: Lier og Drammen kommuner er klare til å fortsette den felles miljødugnaden for en ren Drammensfjord, uttaler kommunene i en felles pressemelding torsdag.

Ifølge Miljødirektoratet er det behov for videre tiltak i områdene utenfor Tangen, Holmen og Solumstrand. Der er nivåene av miljøgifter fortsatt for høye i forhold til de mål som er satt om at økosystemet i fjorden ikke skal ha negativ påvirkning.

- Det er også viktig at kommunene nå utarbeider en ny tiltaksplan for det videre arbeidet med oppfølging og opprydding av forurensning i indre deler av Drammensfjorden. Det vil være et stort og viktig steg for å gjøre Drammensfjorden ren, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Slik skal de redde laksebestanden i Drammenselva

Flere mål er nådd

En ren Drammensfjord er et viktig mål for både Lier kommune, Drammen kommune og staten. Den betydelige miljødugnaden fra både grunneiere, industri, kommuner og stat har gitt gode resultater, og flere av miljømålene for fjorden er nådd.

Sluttrapporten fra prosjektet «Ren Drammensfjord 2015» viser imidlertid at det fortsatt er behov for miljøovervåking- og opprydning i Drammensfjorden, og kommunene Drammen og Lier vil samarbeide om dette viktige arbeidet videre.

- Utvikling av bolig og næring langs fjordkanten i både Drammen og Lier forutsetter at overvåkningen av vann og sedimenter videreføres, sier ordførerne i de to kommunene, Tore O. Hansen og Gunn Cecilie Ringdal.

Kommunene har allerede vært i kontakt med tanke på fremtidig organisering av arbeidet, og regner med å ha en modell for oppfølging klar i løpet av kort tid.

LES OGSÅ: Sjeldent lav vannstand i fjorden


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE