ANNONSE

VED ELVA: Simen Hansen viser deler av elvebredden som er belagt med trefibermasse fra Hellefoss. Store deler av elva nedstrøms Hellefoss ser slik ut.
ALLE FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Drammenselva full av trefiber

I helgen ble det oppdaget at Drammenselva nedstrøms Hellefoss har fått et tykt lag med trefibermasse fra papirfabrikken.


Roy Hansen

 11.07.17, kl. 07:58
 21.07.17, kl. 11:53


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER:Nå er saken meldt til Miljødirektoratet og fabrikkledelsen har fått frist til fredag med å svare for seg, skriver Eikernytt.no.

- Trefiber har vært et problem i alle år, men ikke så ille som nå. Etter at fabrikken la om utslippene sine har også østsiden blitt rammet. Det sier Simen Hansen. Han har fulgt med på utviklingen og besøkt elva nærmest daglig i snart 50 år.

Mandag tok leder av Østsiden Jeger og Fiskerforening (ØJFF), Yngve Boye-Hansen kontakt med Miljødirektoratet etter å ha mottatt melding om omfattende forurensning også på østsiden av elva.

EKSTRA ILLE: Dette er seigt, slimete og dreper alt annet liv som eller skulle grodd på elvebunnen, sier Hansen. Han har aldri før sett elva så ille.

Rekordlav vannføring blottstiller elvebunnen

Blant dem som hadde reagert var AP-politikeren Gard Firing. Han er født og oppvokst langs elvebredden og reagerte på utslippene. Han tok også kontakt med Fylkesmannen om saken. Bakgrunnen for at dette kommer opp nå er en rekordlav vannføring i elva. 

Store deler av elvebunnen er nå uten vann, og det er her det ble funnet omfattende forurensning. Her er er steinene langs bredden tildekket av en halv centimeter med fibermasse, som igjen fører til at livet på elvebunnen har dødd ut.

Se video tatt av Gard Firing her:

Blitt verre

Simen Hansen får støtte i en lokal laksefisker.

- Dette er som å gå 20 år tilbake i tid, sa han.

Ifølge Hansen er problemet at forurensningen hindrer planter og organismer å leve i elva. Det er også helt tomt for småfisk langs bredden - fisk som oppvoksende generasjoner med laks skal vokse seg større på før de vandrer ut til havs.

Simen Hansen reagerer også på det visuelle med elva slik den ligger nå. Store områder er grå av tørket trefibermasse og steinene er dekket av store mengder. Ungdommer som dykker etter sluker oppunder fossen melder at bunnen er helt hvit.

Han ber derfor direktoratet om å komme på inspeksjon.

Følger situasjonen

Kommunalsjef Morten Lauvbu ble også kontaktet av Simen Hansen i dag. Han fikk overrakt en heller slimete «gave» i form av en stein fra elva.

Lauvbu opplyser til Eikernytt.no at ettersom direktoratet er direkte innkoblet i saken, er det ikke noe de kan gjøre annet enn å følge med på situasjonen.

- Hellefoss har fått en frist til fredag med å svare og da får vi se hva de sier, sier Morten Lauvbu.

VED BARNDOMSHJEMMET: Fra benken i hagen ved barndomshjemmet, kan Simen Hansen følge med på det som skjer i elva. - Jeg har vært i elva og sjekket så å si hver dag i snart 50 år, sier han.

Kontrollerer seg selv

I desember i fjor sendte Boye-Hansen en bekymringsmelding på vegne av laksefiskerne i Drammenselva.

Her ble det stilt spørsmål om hvorvidt Hellefoss fabrikker har gjort de rensetiltakene de ble pålagt.

I svaret fra Miljødirektoratets senioringeniør i seksjon for kjemisk og metallurgisk industri, Anne-Margit Bull, er det bedriften som skal kontrollere seg selv.

Dette er redegjørelsen fra direktoratet sendt 6. januar i fjor:

«Hellefoss fikk nye, strengere utslippsgrenser til vann gjeldende fra 1. september 2013. Utslippskomponentene er organisk materiale, målt som oksygenforbrukende stoffer (KOF) og suspendert stoff (SS, bl.a. fiber).

Det siste tiltaket Hellefoss gjennomførte for å redusere utslippene, var omlegging fra våtbarking til tørrbarking, som ble utført i januar 2015. 

Det er bedriften selv som måler de faktiske utslippene. Hvordan dette gjøres, skal være beskrevet i et måleprogram.

Måleprogrammene blir kontrollert av Miljødirektoratet ved revisjoner og tilsyn ved bedriften, der alle aspekter ved utslippskontrollen gås igjennom.

Dette inkluderer f.eks. prøvetakingsmetode, kalibrering av vannmengdemålere, analysemetoder, prosedyrer for hvordan de daglige målingene skal utføres, bemanning og dokumentasjon på om prøvetakingen er representativ.

Videre kontrolleres bedriftens registreringer av utslippsmålingene og om grenseverdier for utslipp til vann blir overholdt.»

Krav til overvåking av miljøtilstanden i Drammenselva: 

«Hellefoss har også fått pålegg av Miljødirektoratet om å overvåke resipienten, dvs Drammenselva.

Fysisk/kjemisk og økologisk tilstand/biologi skal undersøkes.

Rapporten fra denne overvåkningen skal sendes oss innen 1. mars 2016.

Legger ved utkast til program for overvåkningen for Hellefoss.»

LES OGSÅ: Slik skal de redde laksebestanden i Drammenselva


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE