ANNONSE

ILLUSTRASJON: BFK

Disse tre stedene er aktuelle som ny tømmerhavn

Både Drammen, Svelvik og Hurum har aktuelle områder som kan brukes til å lage tømmerhavn i Drammensfjorden i fremtiden.


Benedicte Haugaard

 15.03.19, kl. 09:48
 20.03.19, kl. 13:39


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I dag er tømmerhavna lokalisert ved Lierterminalen innerst i Drammensfjorden. Totalt skipes ca. 300.000 m3 virke ut over Lierstranda tømmerhavn i dag. Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og helt avgjørende for skogbruket på Østlandet.

I 2022 mister skognæringen muligheten til utskiping av tømmer fra Lierterminalen fordi dispensasjonen for Drammensregionens Virkesterminaler (DVT) da går ut.

Onsdag ettermiddag behandlet politikerne i fylkesutvalget planprogram for regional plan for lokalisering av fremtidig tømmerhavn i Oslo- /Drammensfjorden.

- Vi har nå vedtatt planprogrammet og står igjen med tre områder i Drammensfjorden som er aktuelle som ny permanent tømmerhavn, sier fylkesvaraordfører, Olav Skinnes (SP).

Skinnes legger til at det er viktig for skognæringen at utskipingshavnen havner i indre del av Drammensfjorden:

  • Holmen i Drammen

  • Svelvikveien i Svelvik

  • Storsand Sandtak i Hurum

Ledes av Fylkeskommunen

Skinnes leder styringsgruppa i forbindelse med planarbeidet. Styringsgruppa består av:

  • Gunn Cecile Ringdal (ordfører i Lier kommune)

  • Fredrik A. Haaning (bystyremedlem i Drammen kommune)

  • Dag E. Henaug (varaordfører i Ringerike kommune - representerer innlandskommuner med skoginteresser)

  • Otto Galleberg (fylkesmannen)

  • Benedicte Røer (NHO)

  • Jan Petter Gundersen (LO)

  • Geir Berg (Akademia - med spesialkompetanse på logistikkutvikling)

- Jeg vil berømme styringsgruppa som har jobbet konstruktivt med de ulike alternativene. Styringsgruppa har vist at det går an å få til gode alternativer selv i kompliserte saker som berører mange parter med ulike interesser, sier Skinnes.

Buskerud fylkeskommunes rolle i saken er som utviklingsaktør (nærings og samfunnsutvikling), og som planmyndighet der regionale og nasjonale hensyn skal veie tungt.

Fylkeskommunen har også en rolle innenfor samferdsel og infrastruktur.

- Forslaget til regional plan skal etterhvert sendes på høring og offentlig ettersyn før sluttvedtak i fylkestinget før jul, avslutter Olav Skinnes.

LES OGSÅ: Helse Sør-Øst: - Bygg sykehus, men effektivisér!


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE