ANNONSE

EN EPOKE ER OVER: Lyset slukkes i ABBs fabrikkhaller på Brakerøya. Her lastes siste transformator på tungtransport og ruller ut av lokalene 12. februar.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Helse Sør-Øst: - Bygg sykehus, men effektivisér!

Helse Sør-Øst gir klarsignal for nytt sykehus på Brakerøya, men stiller tøffe krav til effektivisering. Overdragelsen av ABB-tomten er i orden og gravemaskinenes fortropper er på plass.


Nils J. Maudal

 14.03.19, kl. 10:45
 22.03.19, kl. 18:34


ANNONSE
ANNONSE

 

OSLO/DRAMMEN: Lokaliseringsdebattens gjørmebrytere er parkert på et sidespor: Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente torsdag forprosjektet og har med det gitt grønt lys for nytt sykehus på Brakerøya.

Selv om det nye sykehuset foreløpig ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå. Det må dekkes inn nærmere 300 millioner kroner ved effektivisering/sparing innenfor de fire sykehusene Vestre Viken har ansvar for.

- Effektiviser!

Helse Sør-Østs klarsignal kommer med en formanende pekefinger og et pålegg til Vestre Viken. De må arbeide videre med arbeidsfordeling, bemanning og andre tiltak som gjør at budsjettkabalen blir realistisk og bærekraftig. Det forutsettes en effektiviseringsgevinst for driften av de fire sykehusene.

De beordrer Vestre Viken til å opprette et eget prosjekt for effektivisering og tilpassing av arbeidsprosesser (les: rasjonalisering) så de økonomiske forutsetningene for utbygging innfris.

Debatten om arbeidsfordeling og rasjonalisering har pågått lenge. Den vil ventelig bli enda mer intens når sparekniven skal brukes og konsekvensene blir personlige, faglige og ikke minst geografiske.

Og Helse Sør-Øst RHF vil kikke Vestre Viken i kortene fortløpende. De vil ha jevnlig rapportering og oppfølging av utviklingen, allerede i forbindelse med budsjettarbeidet for 2020.

TYVSTARTER: Alle byråkratiske og formelle hindre er passert – og gravemaskinene har tyvstartet oppryddingen for bygging av nytt sykehus på ABB-tomta. 

Utfordringer løses

Mange prosesser har pågått og vil pågår parallelt underveis i det store prosjektet. Det gjenstår blant annet avklaring rundt noen bevaringsverdige, men ikke fredede bygg.

Samfunnskritiske bygg skal være flomsikre. Det er planlagt blant annet oppfylling og heving av tomten og å ha alle viktige funksjoner over kjeller eller grunnetasje. Hvis de bebudede tiltak gjennomføres som planlagt har NVE som fagmyndighet ingen innvendinger til prosjektet.

VIKTIGE UNDERSØKELSER: Grunnundersøkelser på den spesielle tomten har vært og er en viktig del av prosessen med bygging av det nye sykehuset på ABB-tomten.

Stridsøks begravet - tomt overdratt

Når Helse Sør-Øst nå går for sykehusbygging er det klart for fysiske arbeider på det som blir Drammens største byggeplass de neste fem-seks årene.

- Jeg kan bekrefte at HSØ har tiltrådt tomten og at partene har inngått en oppgjørsavtale. HSØ skal utbetale et vederlag basert på sin egen vurdering av tomtens verdi og Eie 1 AS har utstedt skjøte. Partene er imidlertid ikke enige om det endelige vederlaget. Endelig fastsettelse av vederlaget vil skje enten ved fortsatte forhandlinger eller rettslig skjønn, sier advokat Helge Morten Svarva i advokatfirmaet Wiersholm til DRM24. Han representerer Eie 1 AS og har sittet sentralt i arbeidet med salget av ABB-tomten 

Dermed er det satt sluttstrek for runder med usikkerhet, taktiske utspill, juridiske spissfindigheter og uforsonlige fronter.

Styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF danner det juridiske grunnlaget for de økonomiske oppgjørene for grunnerverv og utbetaling av penger. De andre grunneierne, Eidos og Bane Nor Eiendom, legger opp til en mer smidig tomteoverdragelse i nær fremtid.

- Vi regner med å ha overdragelsen i orden i løpet av mars, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos til DRM24.

AF Decom på plass

Norske AF Decom , Nordens største rivings- og saneringsspesialist, har inngått en kontrakt på rundt 60 millioner kroner for å rydde/sanere ABB-tomten så grunnarbeidene kan starte. Gravemaskinenes fortropper er på plass og har så smått startet arbeidet i de fraflyttede ABB-lokalene.

Utendørsarealene er i hovedsak renset og klargjort. Det er også i en viss utstrekning kartlagt hva som befinner seg under fabrikkgulvene. Rensing av disse massene er kalkulert inn i prosjektet, men bare feltarbeidet vil avklare om det vil dukke opp overraskelser av noe slag.

SISTE FLYTTELASS: Siste transformator på vei ut fra ABB-tomta på vei til nye industrilokaler i Kobbervikdalen.

Flytting i rute

De mange virksomhetene på ABB-tomta har enten flyttet eller har planene klare. ABB kjørte ut den siste transformatoren i tidlig i februar og er etablert i nye lokaler i Kobbervikdalen. Arctic Trucks har flyttet til nybygg på et industriområde på Herstrøm i Nedre Eiker.

Haandbryggeriet som for få år siden flyttet inn i en av de gamle hallene til National Industri, får spesialtilpassede lokaler i et av havneskurene på Tangenkaia på Strømsø. De første pappeskene går ut i slutten av mars og i løpet av sommeren brygges ølet på sørsiden av Drammenselva.

LES OGSÅ: Dokumenterer industrihistorie på Brakerøya før gravemaskinene rykker inn

DOKUMENTERER: Tomas Fritsvold og kollegene i PointGeo har i vinter fotografert med droner og registrert de gamle byggene til National Industri på oppdrag fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE