ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Busstreiken: - Oppfordrer folk til å finne andre reisemåter

3.800 bussjåfører på Østlandet streiker. Alle Brakars ordinære avganger er innstilt inntil videre.


Redaksjonen

 20.09.20, kl. 05:49
 28.09.20, kl. 11:32


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Fra og med søndag 20. september streiker rundt 3.800 bussjåfører på Østlandet etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen. Streiken omfatter samtlige rutebussjåfører i Oslo og Viken og medfører at alle rutebusser i hele området tas ut av trafikk.

- Streiken medfører at alle Brakars avganger, med unntak av noe skolekjøring, ikke blir kjørt. Vi oppfordrer våre kunder til å finne andre reisemåter, uttaler Brakar søndag.

Brakars reiseplanlegger og Brakar Reise vil ikke bli oppdatert. Reisegaranti gjelder heller ikke ved streik.

- Vi håper partene raskt kommer til enighet, og vi beklager så mye alle ulemper streiken medfører for våre kunder, uttaler Brakar.

Oppgitte

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er oppgitt over manglende vilje fra arbeidsgiversiden, uttaler de en pressemelding.

- Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke forstår at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så får vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, uttaler forbundssekretær i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen.

I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

Kan trappes opp

Dersom konflikten fortsetter kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik i hele landet.

- Vi opplever at arbeidsgiversiden bruker pandemien vi er oppe i som et påskudd. Busselskapene er ikke i noen krise og nesten ingen sjåfører er permittert. Likevel skal sjåførene nok en gang ta til takke med smuler. Det finner vi oss ikke i, slår forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes fast.

- Ikke urimelige krav

Sjåføren er lovpålagt å foreta sikkerhetssjekk av bussen, men dette er det ofte ikke satt av nok tid til. Vi finner oss ikke i at sjåførene skal fortsette å gjøre dette på fritiden, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Forbundene krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter.

- Vi har ikke presentert urimelige krav. Vi forventer at arbeidsgiver ikke løper fra allerede inngåtte avtaler og må derfor ta ansvaret for situasjonen vi befinner oss i, uttaler forhandlingsleder for Fagforbundet Stein Guldbrandsen.

- Anbudsregimet i bussbransjen gjør at arbeidstiden presses, lønna holdes nede og fører til uverdige arbeidstidsordninger. Presset på sjåførene går på sikkerheten løs, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre.

Beklager

NHO Transport beklager at forhandlingene ikke førte frem.

- Arbeidstakersiden kom til mekling med svært høye krav, som vi dessverre ikke hadde muligheter for å kunne innfri, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en pressemelding.

- Jeg vil på det sterkeste beklage at det nå er streik i bussbransjen, og at passasjerer i Oslo og Viken dermed må finne andre reisemåter for å komme til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Når det er sagt, var det umulig for oss å innfri arbeidstakersidens krav, sier Stordrange.

- Færre reisende og reduserte billettinntekter medfører en vanskelig og usikker situasjon. Det viktigste for oss er å unngå permitteringer, sikre jobber og opprettholde et godt busstilbud til passasjerene. Derfor har vi ikke muligheter til å gi mer enn det andre grupper har fått, sier Stordrange.

Arbeidstakerorganisasjonene har tatt ut over 3 000 bussjåfører i Oslo og Viken i streik. NHO Transport ber publikum om å følge med på kollektivselskapenes hjemmesider og app'er for mer informasjon om hvilke ruter og avganger som rammes.

- Den eneste grunnen til at kollektivselskapene har klart å opprettholde et godt tilbud gjennom koronapandemien er at myndighetene så langt har gitt en kompensasjon for tapte billettinntekter på 3,1 milliarder. Korona-pandemien har blitt mer langvarig enn forutsatt. Vi håper fortsatt på en viss økonomisk kompensasjon, men kommer ikke utenom kostnadsreduksjoner. Dette vil selvsagt kunne medføre større stillingsendringer og -kutt. I denne situasjonen er det ikke rom for ekstraordinære lønnstillegg, og vi er dermed overrasket over at arbeidstakersiden har valgt å gå til streik, sier Stordrange.

Han understreker at man vil forsøke å få til kostnadskutt uten at dette skal gå hardt utover tilbudet til passasjerene. Endringer må heller ikke medføre at større endringer kapasitetsmessig slik at det blir vanskelig å overholde smittevernreglene.

- Vi vil sterkt oppfordre arbeidstakerorganisasjonene om å komme tilbake til forhandlingsbordet slik at vi sammen kan løse den krevende situasjonen for bransjen, sier Stordrange.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE