ANNONSE

STRIDENS KJERNE: Hvor skal veien gå? Mange er skeptiske til å føre veien over dyrket mark.
ARKIVFOTO: NILS J. MAUDAL

Blir ikke enige om E134-E18-korridor: Staten skjærer gjennom

Samferdselsdepartementet ønsker statlig fastlagt planprogram. Men statsråden hevder endelig avgjørelse ikke er tatt.


Alexander Jansen

 23.03.21, kl. 12:31
 06.04.21, kl. 20:02


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: - For å unngå stans i planprosessen sender vi nå en anmodning om statlig fastlagt planprogram til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Årsaken er at Lier kommunestyre kun har lagt Viker-alternativet til grunn i sitt alternativ i kommunedelplanen, etter omkampen om strekningen E134 Dagslett–E18.

- Det er i konflikt med vedtaket i Asker kommune, og Statens vegvesens mandat, uttaler departementet.

LES OGSÅ:E134 Dagslett–E18 har fått prislapp - men ikke valg av trasé

Hareide: - Ikke tatt stilling til trasevalg, men...

Dagens vei har dårlig standard og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet. Vegvesenet droppet i 2019 Liers Viker-forslag, før det i sin tur kom med i vurderingen på nytt.

For strekningen E134 Dagslett–E18 er det foreslått fire alternative traseer: Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker. Felles for alle fire er at de medfører betydelige inngrep i landskapet og i eiendommer.

– Vikerkorridoren er anbefalt av Lier kommunestyre, og oppleves av flere som det beste valget for å ta vare på den viktige matjorda vår. Det har jeg stor forståelse og respekt for. Samtidig har den en høyere kostnad og lavere trafikantnytte enn andre alternativer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han hevder imidlertid at det ikke er tatt stilling til trasevalg.

- Videre planlegging vil bidra til å avdekke alle relevante forhold og gi oss et godt helhetsbilde. Det er for tidlig å ta stilling til valg av trase allerede nå, sier samferdselsministeren.

LES OGSÅ: Her vurderer vegvesenet ny RV23-E18-forbindelse

e18-lier-2019-0822illlinjerplanprogram-002.jpgFIRE ALTERNATIVER: Til trase sør i Lier. (GRAFIKK: STATENS VEGVESEN) 

Større innvirkning?

- Ved bruk av statlig fastlagt planprogram vil lokale myndigheter ha større mulighet til innvirkning i prosessen videre, sammenlignet med det de ville fått med statlig plan, sier Hareide.

Og det er dette samferdselsdepartementet nå anbefaler. 

- Samferdselsdepartementet har tidligere bedt Statens vegvesen ta med alle relevante alternativ til trase i sin videre planlegging. Det har de lyttet til. At Lier kommunestyre kun har lagt Viker-alternativet til grunn er altså i konflikt med dette mandatet, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Frykter ny ørkenvandring etter Liers RV23-helomvending
LES OGSÅ:E134 Dagslett-E18: Fire løsninger ut på høring


VIDEO: SE DE FIRE ULIKE VEITRASÉENE FORKLART


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE