ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Gjennomfører stor beredskapsøvelse i Drammen

Om du ser og hører mange utrykningskjøretøy fra og til sykehuset torsdag ettermiddag, er det ingen grunn til panikk.


Redaksjonen

 06.11.19, kl. 15:46
 07.11.19, kl. 23:28


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Årsaken er nemlig en planlagt beredskapsøvelse, hvor alle nødetatene deltar. 

Øvelsen er planlagt som en «masseskadeøvelse» og vil bety ekstra biltrafikk inn til akuttmottaket på Drammen sykehus fra klokken 12.00 da cirka 50 «skadde» blir bragt inn, opplyser Vestre Viken HF.

Ansatte, pasienter og andre med ærend på og rundt sykehuset vil kunne se og høre øvelsen (ekstra biltrafikk, sirener og markører) frem til cirka klokken 15.00.

Drift som normalt

– Øvrig drift ved sykehuset vil gå som normalt og øvelsen har ingen konsekvenser for de avdelinger/personer som ikke har en spesifikk rolle i den, sier Jørn E. Rasmussen, seksjonsoverlege og ansvarlig for gjennomføringen.

Akuttmottak og andre adkomstområder blir tydelig markert med skilt om at øvelse pågår, og venteområdet og andre områder som vanlige pasienter og ansatte ferdes i, blir skjermet. Øvingsledelse, observatører og instruktører merkes med vester.

- Pasientene i øvelsen vil ankomme vognhall, triageres i/utenfor denne og sendes videre. Sykehuset har organisert en rekke team som skal observere underveis. Bilene som kommer med markørene skal ikke være til hinder for annen pasienttransport. Øvelsen blir naturligvis avblåst umiddelbart dersom reell situasjon/beredskap skulle kreve det, forteller Jørn E. Rasmussen.

Strømsø skole

Øvelsen innebærer også aktivitet på Strømsø Skole fra nødetatene. Her deltar også forsvaret.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE