ANNONSE

SENDER 428 BREV: Her poster Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang brevene til alle landets ordførere.
FOTO: Redd Barna / Marianne Skogen

Vil sikre skoler og barnehager mot seksuelle overgrep

Redd Barna har sendt brev til landets 428 ordførere. De ber alle kommuner sikre beredskapsplaner mot seksuelle overgrep.


Vegard M. Aas

 08.12.15, kl. 15:21
 30.05.16, kl. 01:25


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Redd Barnas landsmøte ber alle kommuner sikre beredskapsplaner mot seksuelle overgrep i alle skoler og barnehager. Nå har Redd Barna sendt brev til alle landets 428 ordførere.

- Det er et viktig arbeid i forebyggingen av seksuelle overgrep mot barn. Vi må ha systemer rundt barna og det med å ha planer klare betyr at vi kan fange opp de barna som blir utsatt for seksuelle overgrep, sier kampanjeleder i Redd Barna, Ane Aamodt til DRM24.

Ønsker økt kunnskap

De har et inntrykk av at kommunenes beredskapsplaner varierer fra kommune til kommune, og Redd Barna ønsker at det skal jobbe systematisk, for eksempel på samme måte som man har andre beredskapsplaner, som ved blant annet brann.

- Vi ser at det er mange eller få som har særskilte handlingsplaner når det det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Vi ønsker økt kunnskap hos alle som jobber med barn, og kunnskap hos barn selv og deres rettigheter knytta til kropp og grenser, sier kampanjelederen.

(SAKEN FORTSETTER UNDER BILDET)

OVERGREPSKAMPANJE: Kampanjeleder i Redd Barna, Ane Aamodt.
(FOTO: REDD BARNA)

Lett for å glemme seksuelle overgrep

Mange kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, men Redd barna ser at seksuelle overgrep kun nevnes i en setning i noen av disse planene.

- Vi ser også at det blant lærere og barnehageansatte er et skrikende behov for kunnskap. Man ønsker seg kunnskap om seksuelle overgrep generelt og hvordan man skal snakke med barn om vanskelige ting.

I brevet fra landsmøtet sendt til alle landets ordførere står det:

«Barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep er nedfelt i FNs konvensjon om barnets rettigheter. Både gjennom barnekonvensjonen og barneloven forplikter myndighetene å beskytte alle barn og unge i Norge. Likevel er det altfor mange barn og unge som blir utsatt for overgrep. Vi må ta innover oss at seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og kan være mer skadelig enn vi tror. Det er viktig å skape trygge arenaer for barn der de bor.»

Stiller seg til disposisjon om kommunene behøver hjelp

Redd Barna stiller seg til disposisjon for å hjelpe kommunene, men sier også at man kan benytte lokal kompetanse, som for eksempel incestsentre.

- Vi har møtt utrolig mange ordførere som vil jobbe systematisk med dette, og det håper vi Drammen og de andre kommunene i Buskerud også vil gjøre. Det finnes steder de kan få hjelp for å utarbeide planer, og de må gjerne invitere oss så kan vi dele kunnskap og gi de planer, avslutter Aamodt.

FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE