ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Avdekket to tilfeller av grov arbeidskriminalitet

A-krimsenteret har i samarbeid med politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten avdekket to store, kriminelle nettverk i sør-øst politidistrikt.


Redaksjonen

 13.03.19, kl. 12:50
 18.03.19, kl. 06:50


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: - Vi ser tydelige resultater av innsatsen mot useriøse og kriminelle, sier koordinator Helle Hartz Hagen.

De kriminelle nettverkene som er avdekket består av flere firmaer som samarbeider om kriminaliteten på tvers av fylker og bransjer. Flere bakmenn har blitt identifisert, og vil bli straffet og fjernet fra markedet.

- Her snakker vi om godt organiserte nettverk som systematisk bryter regelverket, sier koordinator Helle Hartz Hagen.

Hun understreker at etatene tar i bruk alle sine virkemidler på en samordnet og effektiv måte for å slå ut aktørene.

- Innsatsen nytter

A-krimsenteret ble opprettet sommeren 2017 og består av medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Gjennom at flere etater samarbeider kan man gjøre bredere kontroller, og man gjør det vanskeligere for de useriøse aktørene.

- Vi ser gode effekter av innsatsen vår, og at noen bedrifterinnretter seg etter regelverket når vi har vært på kontroll.

Slik arbeider A-krim

A-krimsenteret jobber etterretningsbasert for å finne aktører i arbeidslivet som utgjør størst trussel. Senteret har egne operative grupper i hvert av fylkene som er mye ute i markedet for å kartlegge og bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Arbeidet består også av å gi informasjon og veiledning, blant annet for å sette utenlandske arbeidstakere i stand til å kjenne sine rettigheter og plikter i Norge ettersom mange utenlandske arbeidstakere utnyttes grovt i arbeidsforholdet sitt.

Kunder holdes ansvarlig

A-krimsenteret har også holdt to privatpersoner medskyldig i kjøp av svarte tjenester, fordi de visste eller burde visst at håndverkeren kom til å unndra omsetningen fra beskatning.

Kjøper du tjenester fra et firma og betaler mer enn 10 000 kroner i kontanter, så kan du bli regnet som medansvarlig hvis firmaet unndrar skatter og avgifter.

- Kjøper kan i verste fall bli siktet for medvirkning i saker som dette. Det er viktig at folk er klar over dette, slik at de tenker seg om før de kjøper tjenester av useriøse og kriminelle aktører. Hadde de betalt via bank, så hadde de sluppet å måtte betale for håndverkerens unndragelser, sier Hartz Hagen.

LES OGSÅ: To menn fra Drammen pågrepet i økokrim-aksjon


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE