ANNONSE

SENTRALT PÅ STRØMSØ: Doktor Kambiz Persley viser frem konsultasjonsrommet i legevaktlokalene, hvor det har vært iherdig oppussing de siste ukene.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Åpner Drammens første private legevakt: - Behovet er ekstremt

De er først ute med å etablere en hybridløsning mellom fastlege og legevakt i Drammen. Med oppe-tider på kveld, i helgene og videokonsultasjoner, skal Legevakt X levere moderne helsetjenester bedre tilpasset folks hverdag.


Alexander Jansen

 15.11.19, kl. 13:50
 29.11.19, kl. 09:23


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I Oslo finnes det allerede mange private legevakttilbud. Og med så sprengt kapasitet som fastlegekontorene og legevaktene i drammensområdet har hatt over lang tid, er det nesten underlig at ingen har grepet muligheten tidligere.

- Det kommer faktisk mange fra drammensområdet til klinikken min i Oslo fordi det ikke finnes noe slikt tilbud her, forteller daglig leder Kambiz Persley i Legevakt X.

Fastlegen startet Oslo Helse i februar 2018, en privat legevakt som han ga tilnavnet «fastlegevakten». Sammen med en annen lege, Henry Shek fra Drammen, har de nå etablert selskapet X Helse, som eier Legevakt X og nå satser på private helsetjenester i Drammen. Og ambisjonene er høye.

_MG_6156_komp.jpgHELSEHUS: Lege og daglig leder Kamiz Persley foran det gamle Ellingsen-bygget i krysset Blichs gate/Tordenskioldsgate, som er i ferd med å få et helt annet fokus enn møbler.

Vil skape helsehus

Jakten etter lokaler i Drammen startet for over et år siden. Og at de endte opp vegg-i-vegg med Apotek 1, gir åpenbare samarbeidsmuligheter. Men det stopper ikke der.

Persley har fått innvilget fastlegehjemmel av Drammen kommune, og vil også etablere et fastlegekontor enten i 2. etasje eller i nabolokalene. I tillegg kan det komme et medisinsk laboratorium i 2. etasje.

- Det er et selskap som halvparten av alle fastleger i Oslo benytter til analyse av prøver. De vurderer å etablere et privat laboratorium her. Dette finnes ikke i Drammen fra før, og vi vil gjerne ha dem i tilknytning til oss, forteller Persley.

- Gårdeieren ønsker å gjøre dette til et helsehus. Da får vi et hav av tilbud på ett og samme sted. Jo flere pasienter som kommer hit jo bedre er det for alle, sier Persley.

Foreløpig er det imidlertid kun lokalene på gateplan ut mot Tordenskioldsgate det vil være drift i. Men synergieffektene med Apotek-naboen er allerede høstet.

- Et eksempel på samarbeidet er at vi kan gi medisiner til pasientene når apoteket ikke er åpent, forteller Persley.

_MG_7891.jpg

- Ingen ventetid

Gjennom høsten har det vært full fart med håndverkere og oppussing i lokalene, som ble overtatt 28. oktober. Etter innredning og testing er det nå klart for å ta imot de første pasientene allerede på mandag. 

En av tingene som trolig vil skille seg mest fra ulempene mange opplever hos ordinære fastlegekontorer og offentlig legevakt, er fraværet av ventetid, skal vi tro Persley.

- Folk bestiller sin time, og møter opp her til angitt tid. Istedenfor å gå til offentlig legevakt og vente og vente og vente, kan man heller bruke tiden sin på noe annet, sier Persley, som kan dokumentere påstanden.

- Vi gjennomførte en brukerundersøkelse over fem måneder i Oslo, hvor 90% svarte at vi enten var tidlig ute eller hadde null minutters forsinkelse, sier Persley.

Med 20 minutters konsultasjoner som standard vet pasientene hva de har å forholde seg til. Og med timebestillinger på nett, videokonsultasjoner og utstrakt bruk av elektroniske verktøy, frigjør man tid på ting som teknologien tar seg av.

Kveldstid og helger

Et annet område Legevakt X skiller seg fra fastlegekontorene er åpningstidene - bedre tilpasset folks hverdag, ifølge Persley. Med åpningstider fra 10.00-18.00 hele uka, inkludert lørdag og søndag, blir det lettere å avtale tid utenom jobb - og slippe og oppsøke den offentlige legevakten for ting som ikke er av akutt karakter.

- Åpningstidene kan bli justert ved behov, men det blir ikke døgnåpent. Når det gjelder tjenester er det ingen forskjell på oss og en offentlig legevakt, vi behandler de samme sykdommene, forklarer Persley.

Han tar imot både egne pasienter, og andre. 

- De som er mine pasienter kommer til meg som fastlege, de som ikke er det til legevakten, forteller Persley.

Legevakt X satser forøvrig på å innføre en medlemskaps-ordning med rabatterte priser. Alle barn under syv år får forøvrig første konsultasjon gratis.

Får politiker-skryt

Helsepolitiker Hilde Hovengen (Frp) har lenge stått på barrikadene i Drammen for å utvide fastlegetilbudet i form av mer fleksible åpningstider på legekontorene for å avlaste legevakten. Nå ønsker hun det nye tilbudet velkommen til Drammen. 

- Det er veldig spennende med nye private løsninger. Jeg tror dette blir et godt supplement av helsetjenester for innbyggerne, sier Hovengen (bildet).

_MG_1382 (1).jpg
Hun er ikke i tvil om at behovet er tilstede, og at resultatet av slike nyetableringer blir en vinn-vinn-situasjon.

Det er et faktum at mange sitter lenge og venter hos fastlegene, så dette tror jeg blir bra for forbrukerne. Kanskje fastlegene også vil se litt nærmere på hvordan de utøver sine tjenester og blir litt mer moderne, sier Hovengen.

- Ganske ekstremt i Drammen

De to helse-gründerne har naturligvis gjort sine undersøkelser i markedet før de satte til verks. Noen konkrete tall for prosjektet vil de ikke ut med, men at det er en kostbar investering er Persley klar på. Det har sin risiko, men han tror det kommer til å gå fint utifra det han vet om markedet.

- Det er et kjent fenomen at mange drar til en offentlig legevakt med ting som ikke er akutt og kan løses hos fastlegen. Problemet er at fastlegen ikke har kapasitet, og etter hva jeg har forstått er dette problemet ganske ekstremt i Drammen, hvor det er mange fastleger som ønsker å redusere listene sine, sier Persley.

Han håper derfor at det private alternativet blir tatt godt imot av både pasienter og andre leger i Drammen. 

- V
i håper at dette blir et supplerende tilbud til den offentlige legevakten. 

De to gründerne har flere spennende planer for legevakten på Strømsø i tiden som kommer.

- Men det kan vi ikke si noe mer om per nå. Dere får vite mer senere, smiler han.

_MG_5130.jpgVELKOMMEN: Doktor Persley foran det som blir inngangspartiet for legevakten, vis-a-vis Kiwi.

LES OGSÅ: Vil ha tilbud for akutt-psykiatri på legevakta 24 timer i døgnet


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE