ANNONSE

SIGNALBYGG: Med Drammen i bakgrunnen og ut mot fjorden ser Drammen helsepark for seg et signalbygg og europas beste helseklynge.

Ambisiøse helsepark-visjoner

Mens lokaliseringsdebattens gjørmebrytere drømmer om omkamper og økonomiske skrekkscener for nytt sykehus, presenterer helsevisjonærene heftige drømmer om signalbygg og en internasjonalt ledende helseklynge.


Nils J. Maudal

 17.01.18, kl. 13:09
 29.01.18, kl. 13:11


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Da sykehusets fotavtrykk/grunnareale ble redusert for å spare penger, åpnet det for å bruke betydelig arealer til andre formål.

Grunneierne Bane Nor Eiendom og Eidos fikk til disposisjon det mange vil si er kremdelen av den opprinnelige sykehustomten: Odden ytterst ut mot Drammensfjorden. De har dannet selskapet Drammen Helsepark for å tilrettelegge for helserelaterte virksomheter som vil spille sammen med det nye sykehuset.

Vinn-vinn er målet for samarbeidet.

FJORDUTSIKT: Utsikt mot vannet slik den nye helseklyngen kan bli.

Europas beste! 

Som frontfigur, prosjektleder og helsevisjonær er Ansgar Gabrielsen leid inn. Nå er det første ideene konkretisert. Politikere og mulige berørte parter i offentlig og privat sektor er invitert med på reisen videre.

Noen av faktorene er gitt, men som med mange prosjekter blir ting konkretisert underveis. Den nære tidshorisont er 2024 da sykehuset skal stå klart. 

- Vi ser for oss at det blir ikke bare landets, men Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge. Utdanning er viktig og vi har fått signaler om at Buskerud Fylke er positive til en høyskole der. Forskningsmiljøer er naturlig samarbeidspartnere, det samme med en rekke spesialvirksomheter innen helse og omsorg, sier Ansgar Gabrielsen.

SJEFSVISJONÆR: Prosjektleder og sjefsvisjonær Ansgeir Gabrielsen leder arbeidet med det som skal bli en helseklynge i særklasse. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

Signalbygg

Ytterst mot fjorden er det et inderlig ønske om å bygge et signalbygg, et offentlig tilgjengelig bygg med spennende tilbud med adkomst fra en gang- og sykkelvei som vil gå fra Drammen og langs hele Lierstranda.

- Nå får vi et sykehus med en fantastisk beliggenhet og utrolige muligheter. Det er klart vi MÅ ha internasjonale ambisjoner med hele prosjektet, gløder stortingsrepresentant og sykhusforkjemper Kristin Ørmen-Johnsen.

Og Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal er med på begeistringsbølgen.

- Lier gleder seg til nytt sykehus og unike muligheter. Som reguleringsmyndighet ønsker vi å legge til rette for eventuelt sykehjem, barnehage og andre virksomheter. Grønne Lier er vårt motto og vi vil legge til rette for klimanøytrale prosjekter, sier ordfører Ringdal som minner om at grønne verdier har nær sammenheng med god folkehelse.

SER STORE MULIGHETER: Ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier representerer hovedintressenten og reguleringsmyndigheten for en klimanøytral helseklynge i topp internasjonal klasse. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

LES OGSÅ: Sykehusplanene endelig godkjent


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE