ANNONSE

ØVELSE: Her øver brannvesenet i Vestfold. Isen er under to centimenter tykk og gjør redningsarbeidet svært krevende.
FOTO: BRANNVESENET I VESTFOLD

Advarer mot utrygg is i drammensmarka: - Skummelt

Den siste uka har det vært flere ulykker hvor folk har fått gjennom isen på Østlandet. Nå advarer både brannvesenet og kommunen.


Redaksjonen

 12.01.21, kl. 13:57
 18.01.21, kl. 11:33


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Flere liv har allerede gått tapt i Sør-Norge siden nyttår som følge av drukningsulykker hvor folk har gått gjennom isen. Nå advarer Drammen kommune også mot å ferdes på utrygg is.

- Enten du er på tur til fots, på ski eller skøyter, skal du vite at det kan være utrygt å ferdes på islagte vann, blant annet i Drammensmarka, uttaler kommunen.

– Alle vann er i utgangspunktet skumle på grunn all nedbøren som kom før kulda. Det kom mye snø på isen, før isen frøys ordentlig til. Det er fortsatt mye vann i bekker og myrer, og spesielt bekkeos er skumle, sier fagleder Natur, Torbjørn Bogen, som gir følgende råd:

– Før du går utpå, kontroller isens tykkelse som er nærmest land.

Isen skal være minst ti centimeter tykk for at den skal være helt trygg.

farlig-is-skilt-nett.jpgFARESKILT: Kommunen har satt opp disse skiltene enkelte steder der det typisk er farlig is. Andre steder står det ikke skilt.

- Gå aldri alene på isen

– Alle islagte vann er utrygge i prinsippet. Vi advare mot å gå på vann, med mindre de som vil utpå isen har erfaring og er i stand til å vurdere isens kvalitet og tykkelse, sier teamleder i Anlegg, idrett og natur, Ivar Gaaserud Pettersen, og kommer med en klar oppfordring:

– Gå aldri alene. I tillegg må man ha utstyr, som blant annet ispigger i snor og kasteline i pose, slik at man kan redde seg opp av vannet dersom man går gjennom isen.

- Ha gjerne også med ei øks i sekken, slik at du kan hogge i isen for å finne ut om tykkelsen er 10 centimeter eller mer.

iskart.no kan du lese varsel og få en pekepinn på hvordan isen er i ditt område.

varsom.no kan du lese isskolen for å lære mer om trygg ferdsel på is.

Her er noen punkter man bør kjenne til før man går på ukjent is:

  • En bør kunne skille de tre istypene stålis, sørpeis og våris, og kjenne til de store forskjellene i bæreevne.

  • Ha kunnskap om sikkerhetsutsyr og vite hvordan du bruker det.

  • Ha med utstyr for å måle istykkelsen og vurdere bæreevnen, eller ha sikker informasjon fra andre.

  • Alle vann har svake partier. Lær deg hvilke områder du alltid må unngå, og hvordan du ser de på kartet. Se etter faretegn! Er vannet regulert, og hvordan påvirker det isen?

  • En sjelden gang feilvurderer man likevel og går gjennom isen. Når er det farligst, og hvordan øker du sjansen for å redde deg selv, eller bli reddet?

LES OGSÅ: Politiet måtte jage isfiskere fra utrygg is i Drammensfjorden


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE