ANNONSE

ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

83 millioner til lokal idrett og fysisk aktivitet i Buskerud

Buskerud får 83 millioner kroner til idrettsformål fra de såkalte spillemidlene i 2019.


Redaksjonen

 14.05.19, kl. 16:42
 16.05.19, kl. 22:46


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Fylkeskommunen forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Buskerud får i år 83,193 millioner kroner.

- Dette kommer lag og foreninger til gode i hele fylket, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Kommuner, lag og foreninger i Buskerud har søkt fylkeskommunen om penger fra spillemidlene. Totalt godkjent søknadssum var 309 millioner kroner i Buskerud:

Ordinære anlegg: 286,9 millioner kroner
Nærmiljøanlegg: 22,1 millioner kroner

Ordinære anlegg er større anlegg for idrett og friluftsliv, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

- Nå skal vi lage et forslag til prioriteringsliste for hvilke anlegg som får støtte i år. Så legger vi fram forslaget vårt for idrettskretsens anleggsutvalg, forklarer Kleven.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen avgjør så i sitt neste møte hvilke kommuner i Buskerud som får støtte til idrettsanlegg.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE