ANNONSE

ARKIVFOTO: VEGARD M. AAS / DRM24

Over 8.000 arbeidsledige i Drammen, Lier og Eiker

Arbeidsledigheten på over 10 prosent, viser ferske tall fra NAV i Vest-Viken.


Redaksjonen

 25.03.20, kl. 08:41
 05.04.20, kl. 22:03


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN/NORGE: Tirsdag 24. mars var 25.686 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV.

Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste to ukene er uten historisk sidestykke. I Vest-Viken har vi gått fra 2,1 prosent ledige til 10,1 prosent ledige på 14 dager. Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Økning på 102 prosent

Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 12 993 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 102 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert. Hovedårsaken til økningen er flere permitterte som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. 

Bare i løpet av mandag 23. mars, kom det inn 1.545 søknader om dagpenger ved permittering i Vest-Viken. 

For å få dagpenger må man først registrere seg ledig og så sende og få innvilget søknad om dagpenger. Det kan være behov for å samle dokumentasjon, slik at økningen i nye dagpengesøknader ofte vil komme med noe etterslep på økningen i ledighet.

Speilberg understreker at det er viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger på arbeidsplassen.no. Mange av de som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner

Høyest ledighet i Hemsedal

Ledigheten øker i hele Vest-Viken, men den høyeste ledigheten i andel av arbeidsstyrken finner vi nå i Hemsedal med 28,2 prosent. 

Den laveste ledigheten i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 6,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Størst økning for menn

Ledigheten øker mest for menn. Den siste uken har antallet helt ledige menn steget med 7 185 personer, en økning på 112 prosent. 

For kvinner har ledigheten steget med 5 808, eller 92 prosent. Ledigheten er nå på 10,1 prosent for kvinner og 10,2 prosent for menn.

Her er listen fordelt på kommuner:

Helt ledige fordelt på kommune - uke 13
KOMMUNE 03.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 24.03.2020
Drammen 1574 1548 3105 6 031
Kongsberg 296 300 653 1 157
Ringerike 378 368 787 1 458
Bærum 1274 1262 3008 6 252
Asker 937 933 2286 4 771
Hole 82 88 192 387
Flå 8 7 24 60
Nesbyen 27 27 70 201
Gol 27 23 177 347
Hemsedal 14 13 157 394
Ål 25 26 102 235
Hol 19 20 204 441
Sigdal 22 24 56 143
Krødsherad 18 18 74 150
Modum 181 182 364 657
Øvre Eiker 236 236 450 986
Lier 263 260 643 1 381
Flesberg 20 22 68 131
Rollag 15 14 30 54
Nore og Uvdal 15 16 37 90
Jevnaker 73 72 206 360
NAV Vest-Viken 5504 5459 12693 25 686
Viken 15981 15964 34345 67 607
LANDET 65 683 65 344 149165 291 483


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE