ANNONSE

BRAKERØYA: National Industri havner på skraphaugen og blir fundament for nytt sykehus når gravemaskinene rykker inn i mars.
FOTO: NILS J. MAUDAL

2019: Byggestart for milliardprosjektene i Drammen

I 2019 går startskuddene for nytt sykehus og ny jernbaneløsning i Drammen. 10 millioner kroner hver dag, året rundt, skal brukes fram mot 2025 når gigantprosjektene realiseres.


Nils J. Maudal

 03.01.19, kl. 12:50
 17.01.19, kl. 18:49


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: I 2019 stikkes spaden i jorda for to kjempeprosjekter som vil forvandle Drammen: Nytt sykehus og dobbelt jernbanespor til Gulskogen/dobbeltspor i tunnel til Vestfoldbanen.

Eller rettere sagt: Spadene erstattes av en liten hær med gravemaskiner, byggekraner og fagfolk. I de neste fem-seks årene vil det i gjennomsnitt bli brukt 10 millioner kroner hver dag, året rundt, på disse to prosjektene.

LES OGSÅ: Jernbanepuslespill til 10.000.000.000 kroner

Riving for 60 millioner kroner

Helse Sør-Øst er blitt enige med eierne av industriparken på Brakerøya om en løsning for et økonomisk oppgjør for tomt og bygninger. Industrihistorien til National Industri og transformatorverkstedet til ABB sendes bokstavelig talt på skraphaugen.

Fra 1. februar står Helse Sør-Øst som eier av industriparken og i mars rykker maskiner og fagfolk inn for å rive og rydde opp. AF Decom har fått jobben med å berede grunnen for det nye sykehuset. En jobb til cirka 60 millioner kroner. Selskapet er Nordens største riveentrepenør.

Mye av bygningsmassen vil bli brukt til å fylle opp sykehustomten. Noe av for eksempel metallet kan gjenvinnes og noe må miljøsaneres før endelig deponering. Det gjelder trolig også deler av grunnen under bygningene.

LES OGSÅ: Viser nye detaljplaner for sykehusområdet på Brakerøya

Flyttelassene pakkes

De store virksomhetene på industriområdet har nå flytteplanene klare:

 • ABB flytter til Kobbervik Næringspark der et spesialtilpasset bygg er reist i det som tidligere var pukkverk.
 • Arctic Trucks flytter til Herstrøm Næringspark i Nedre Eiker der de leier størstedelen av et næringsbygg som Holtefjell Eiendom bygger.
 • Haandbryggeriet hadde håpet å bli, men arealutnyttelse og heving/utfylling av tomten gjør det umulig. De flytter til det tidligere kaiområdet på Tangen der lagerskur nå oppusses opp og tilpasses bryggeriets behov.
 • Monter byggevareforretning mellom CC og jernbanen flytter til Liertoppen der nytt bygg nærmer seg ferdigstillelse. Over området skal det bygges firefelts ny adkomstvei til det nye sykehuset knyttet til Strandveien med en rundkjøring.

LES OGSÅ: Bru-utbyggingen på Brakerøya vil gi tre år med trafikkaos

Jernbanens labyrintpuslepill

Anleggsvirksomheten på Brakerøya vil foregå på et lukket område med god avstand til boliger og virksomheter. Bane NORs ombygging av Jernbane-Drammen vil i en helt annen grad bli synlig, hørbar og merkbar for store deler av Strømsø.

Det legges opp til et puslespill som vil sette innbygere, planleggere og anleggsfolk på prøve. Den mest kompliserte faktoren i puslespillet er at jernbanetrafikken skal avvikles tilnærmet normalt i anleggsperioden.

De første arbeidene på prosjektet er allerede i gang. Ved Gulliksrud/Gundesølina skal hovedbasen for anlegget ligge. Nå arbeides det veier og anleggsplass der. Ved Danserud i Kobbervikdalen kommer et tverrslag inn til hovedtunnelen, og de forberedende arbeidene har startet. Det samme gjelder tverrslag på Austad der arbeider og masseuttak vil bli svært utfordrende i tett bebyggelse og stor trafikk.

Selve tunnelarbeidene, bygging av spor og tilhørende arbeider, er lyst ut på separate anbud. Her ønsker Bane NOR en dialog med entrepenører for å få en best mulig løsning og fremdrift. Målet er å signere kontrakter i juni 2019 med start på byggearbeider i august.

Riggområde for ny togtunnel er under oppføring ved Gulliksrud sør i Kobbervikdalen/Eik.

Ved Danserud der Jernbane/hovedvei/lokalvei krysser, skal det bygges et tverrslag og forberedende arbeider er i gang.

Tverrslag og massetransport ved Austadveien blir en utfordring/belastning når hovedarbeidene på tunnel starter til høsten.

Stein til havna

Et viktig spørsmål for trafikk og fremkommelighet er hvor steinmassene fra tunnelen skal transporteres. Drammen Havn har inngått en avtale om mottak av stein for utfylling av havneareale ut mot Drammensfjorden. De første steinlassene kommer i løpet av høsten.

De konkrete løsningene for dette, kjøreruter for lastebiler, tider på døgnet for transport osv., gjenstår å se. Drammen Havn ønsker å ha en miljøvennlig profil og skape minst mulig belastninger på veier og nabolag, men uansett vil transportene vær mer enn merkbare og skape debatt.

Løsningene vil i stor grad bli opp til Bane NOR og entrenørene/avtalene som inngås for arbeidene med hovedtunnelen. 

Drammen havn har sikret seg leveranser av stein fra Strømåstunnelen. Den skal brukes til å fylle ut nytt areale mellom kaia for bilbåter og contailerhavna.

LES OGSÅ: Nå starter de første arbeidene med ny vestfoldbane

Kø av prosjekter

Og 2019 blir opptakten til en anleggsbonaza i Drammen. I tillegg til sykehus og jernbane er en rekke prosjekter under planlegging og finansiering:

 • Ny firefelts Holmenbru
 • Ny bybru Drammen sentrum
 • Nye Jernbanespor på Holmen til erstatning for godsterminal Nybyen
 • Tilfartsvei Vest for utbygging av Sundland
 • Boliger/næring på Tollbukaia/Tangen.
 • En rekke bolig enkeltprosjekter/transformasjon på Bragernes mot Brakerøya
 • Nytt løp for E134 Strømsåstunnelen
 • Konnerudnedføring og ny Svelvikvei? Plassering og bygging av bomstasjoner?

Oppgaver og utfordringer, snubletråder og konflikter står i kø i en periode der mange sliter med å forholde seg til den forestående kommunesammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker.

LES OGSÅ: Jernbaneplaner i ekspressfart - store omveltninger i bybildet

Også i Lier

Mens Drammen vil bli teppebombet med bygg og anlegg de nærmeste årene, forbereder Lier seg til prosjekter i en litt lenger, smalere og grønnere horisont.

 • Veiforbindelsen E134-E18 (tidligere RV23) nærmer seg en avklaring. Statens Vegvesen snakker nå høyt om statlig reguleringsplan hvis ikke Lier spiller på statens lag, men insisterer på lokal vetorett.
 • Arbeidet med Fjordbyen går videre med små, men møysommelig skritt. Noen av landets dyktigste byutviklere er engasjert til å tegne og planlegger hvordan Fjordbyen med adkomst skal/kan formes.
 • Gilhusbukta fylles opp for å gi plass til Fjordbyen Trinn 1. Om alt går etter planen rykker gravemaskinene inn i 2024/2025.

SE VIDEO - slik skal den nye Vestfoldbanen bygges:

SE VIDEO - slik blir sykehusutbyggingen på Brakerøya:


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE