ANNONSE

FORFATTER: Cathrin Janøy, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nye Drammen.

MDG: - Sp med motstridende meninger og ingen plan uten bompenger

LESERINNLEGG: Senterpartiets ordførerkandidat Simon Nordanger blir beskyldt for hersketeknikk av MDG i bomdebatten.


Redaksjonen

 17.04.19, kl. 21:53
 30.04.19, kl. 11:22


ANNONSE

 

MENINGER: Ordførerkandidat for Senterpartiet i Nye Drammen, Simon Nordanger, bruker det jeg vil kalle for hersketeknikk når han drar inn mitt partibytte i debatten om Buskerudbypakke 2. Jeg mener det ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt, og det er ikke verdt min kommentar.

Miljøpartiet De Grønne mener oppriktig at snuoperasjonen til Drammen Høyre om bomring og Buskerudbypakke 2 er alvorlig, og vi er ikke alene om det. Næringslivet flagger at de er oppriktig bekymret for trafikkavvikling når det gjelder næringstransport og transport av mennesker.

At Haaning selv innrømmer at å si nei til BBP2 vil få negative konsekvenser for både vegutbygging, etablering av nye gang- og sykkelveier, infrastruktur, kollektivknutepunkt, innfartsparkering og kollektivtilbudet, bør si alt. For det viser seg at verken Høyre, eller andre partier kommer med plausible løsninger for å oppnå nullvekstmålet, eller for hvordan vi skal løse de trafikkutfordringene Drammen står ovenfor i tiden framover. Simon Nordanger mener at jeg har tatt debatten om BBP2 og bomringer i en retning som ikke er OK, når jeg sier at vi ikke aner hva staten kommer til å gjøre dersom Drammenspolitikerne vedtar at de vil skrinlegge Buskerudbypakke 2.

Nordanger bekrefter selv at han ikke vet hva som kommer til å skje.

LES OGSÅ: Buskerudbyen innkaller til krisemøte etter bomring-bråket

- Ingen planer om fullfinansiering av Strømsåstunnel og Holmenbru

At staten bør fullfinansiere ny Holmenbru og Strømsåstunell er vi alle enige om.

Men det foreligger ikke konkrete planer om en slik fullfinansiering av hverken Strømsåstunell eller ny Holmenbru på tross av Nordangers tro og ønsker. Vi kan ikke basere politiske vedtak på løse uttalelser og rykter.

Dersom Staten fullfinansierer disse veien slik Nordanger mener. Da har jo Staten bidratt til mer penger - var det ikke nettopp det som var argumentet til Haaning for å bryte Buskerudbypakke 2? Nå får man jammen bestemme seg. Bryter man pakka fordi man har fått for lite penger eller bryter man pakka fordi man tror man får mer penger? Sistnevnte er et totalt uforståelig argument som Nordanger får forklare.

- Oppsiktsvekkende om belønningsmidler

Nordanger fortsetter og tro og å anta at belønninsmidlene for kollektivtrafikk beholdes selv om vi takker nei til pakka. Det er oppsiktsvekkende. Men det betyr isåfall ikke noe annet enn at vi slipper å kutte i eksisterende kollektivtilbud. Vi må garantert skrinlegge den økningen og satsningen som lå inne i BBP2.

Miljøpartiet De Grønne mener det er useriøst å drive politikk på hva vi tror og antar. Derfor forholder vi oss til det vi har visst i mange år.

Noe vi vet er for eksempel at Strømsåstunnellen og Holmenbrua skal delfinansieres av bompenger. Staten betaler kun halvparten av kostnadene. 

LES OGSÅ: Samferdselsministeren: - Uten lokalt flertall, ingen bomring

- Eiker blir uansett bom-offer

Når E134 bompengefinansieres, og det er det som det legges opp til, så vil man ha to scenarier. Enten blir det bom kun på E134, noe som betyr at tungtransporten presses gjennom byen, eller så stenger vegvesenet «fluktrutene», og da blir det bom for alle i Nedre Eiker.

Siste scenario er mest realistisk.

Om ikke det er dypt urettferdig at det likevel kommer til å bli bommer for oss i Nedre Eiker uten at vi ser en ny Mjøndalsbru, bedre gang og sykkelveinett, eller et bedre kollektivtilbud med hyppigere avganger og billigere priser, så vet ikke jeg.

At Senterpartiets ordførerkandidat i Nye Drammen ikke tar dette scenarioet mer på alvor, er urovekkende. Men det som er rett og slett pinlig er at Senterpartiet har stemt for Buskerudbypakke 2 i fylket og i alle kommuner i samarbeidet bortsett fra i Drammen - hvor de har kun en representant i bystyret.

- Rir flere hester

Senterpartiet rir flere hester og har null troverdighet i denne saken. MDG har sagt det samme hele tiden i alle politiske organer, fylket og kommunene.

Miljøpartiet De Grønne er ikke på stemmejakt blant bompengemostanderne, for blant de er det allerede nok av politikere som ønsker å bli valgt på å komme med uriktige påstander.

Ingen partier synes bommer er optimalt, men vi forholder oss til de rammene vi har fått med belønningsmidler fra staten, og hva vi må finansiere selv for å utvikle infrastrukturen og kollektivtilbudet i Nye Drammen og omegn. Vi vet ennå ikke de fullstendige konsekvensene av å skrinlegge Buskerudbypakke 2 med tiltak for 14,4 milliarder kroner.

Flere i Drammen Høyre bør komme til fornuften og si nei til Fredrik Haanings nye kampsak. Senterpartiet på sin side bør ta en alvorlig prat med sitt eget mangehodede politiske troll og bli enig med seg selv.


Av 
Cathrin Janøy
3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nye Drammen


LES OGSÅ:
Bomring-debatten: - MDG driver svartmaling og billig retorikk


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE