ANNONSE

KOBBERGRUMS: Bildet er tatt av forfatteren av leserinnlegget.
FOTO: PRIVAT

Leserinnlegg: Miljøkriminalitet etter kommunalt initiativ på Ormåsen

Engasjert beboer med åpent brev til kommunedirektøren i Øvre Eiker.


Redaksjonen

 12.09.20, kl. 14:41
 21.09.20, kl. 12:22


ANNONSE

 

MENINGER: Etter en grundig totalvurdering anbefaler du å legge ut plansaken Ormåsen B4 og B5 til offentlig ettersyn. Jeg stiller meg undrende til denne totalvurderingen. Jeg regner med at du er klar over at du har anbefalt å bruke sterkt forurensede masser fra myra som fylling og planeringsmasser i folks hager. Akkurat som du er ansvarlig for at det ble gjort da dere spadde opp myra bak skolen og opparbeidet tomter i Sandsoppsvingen og Holtetunet med massene derfra.

Det er godt å se at du er klar over at kommunedirektøren er ansvarlig for at det nå ledes forurenset avrenning som inneholder bl.a. kobber, sink, bly og arsen åpent rett bak husene i Sandsoppsvingen. Videre derfra renner det ut i Kolbergtjern. Siden du tilfører mer avrenning til Kolbergtjern klarer det ikke å holde unna lengre. Så nå renner det videre ut i Dørja, som renner ut i naturreservatet i Fiskumvannet. Derfra renner det ut i Drammensvassdraget.

Der er fint å se at det ligger faglige vurderinger til grunn for disse avgjørelsene. Du anbefalte altså dette med viten og vilje. Og du har selvfølgelig lært av dette og tatt høyde for slikt når du nå anbefaler utbygging av B4 og B5. Jeg stiller meg spørrende til de faglige vurderingene som ligger til grunn for at det er riktig å bygge på plasser og med masser som inneholder så stor grad av tungmetaller etter gruvedrift. Det får jeg vel svaret på etter hvert når folk blir syke av å spise fra kjøkkenhagen sin. Eller når barna som leker i den kule røde bekken får nerveskader. Eller er det sånn at noen nye millioner i utbytte fra tomtesalg kanskje blender andre deler av totalvurderingen? Det er klart det er deilig med utbytte fra Ormåsen Utbygging AS og eget tomtesalg. Men de pengene rekker ikke langt når det må ryddes opp igjen om noen år. Det er kanskje ikke du som sitter ved roret da? Det er så mange feil og mangler i dette planforslaget at det ikke er mulig å få med alt i ett lite leserbrev. 

Men her kommer et lite utdrag. Jeg regner med at Fylkeskommunen og Fortidsminneforeningen passer på at kravet om arkeologisk undersøkelse av hele området blir utført. Selv om det ikke er nevnt med et eneste ord i planforslaget. De er sikkert også litt interessert i at du anbefaler å legge en vei over det automatisk fredete kulturminnet rett utenfor området.

Kanskje naturvernforbundet, fylkesmannen og fylkeskommunen synes det er spennende at du skal anlegge bebyggelse i et område det i dag er en myr. Den forurensede myra du har tenkt å bruke til å planere hager.

Holdt på å glemme. Men du har sikkert sluttet å lese nå. Hvor skal du gjøre av alle de nye barnehagebarna som flytter til B4 og B5? Naturbarnehagen vil jo ikke ha natur å drive i videre. Den må gjerdes inn og gjøres om til tradisjonell barnehage. Da blir det plass til færre barn. Men de skal vel bare kjøres ned den overbelastede innfartsåren vår til andre barnehager i kommunen. Men det har du selvfølgelig tenkt på når du anbefaler videre utbygging uten å gjøre noe med den eneste veien vi har til og fra?

Og hva med storesøsknene deres? De som nå skal gå på en skole som allerede er overfylt og ikke har nok undervisningslokaler? Det er jo ikke akkurat sånn at de kan bruke skogen lengre. For den har du allerede rasert.

I går kveld oppdaget jeg at dine ansatte har begynt å fylle igjen salamanderdammene våre. Det er kanskje en del av totalvurderingen det også? Greit med litt mindre motstand?

Jeg må bare få med, selv om du nå helt sikkert har sluttet å lese. I møtet i planutvalget 25/8 presiserer Kommunalsjefen at «Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument». Vel. I dette juridisk bindende dokumentet står det svart på blått at Øvre-Eiker kommune skal «Sikre naturressursene, det biologiske mangfoldet og økosystemene, og ivareta og gjøre tilgjengelig de gode kvalitetene i kultur- og naturlandskapet.»

Men det vet du jo. For det er du som har signert den.

Til dere andre. Her er link til planforslaget. Det er ikke så spennende lesing, da de har valgt å utelate alt som kan gjøre det litt vanskelig å få vedtatt: 

https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/hoeringssaker/Sider/hoering040920.aspx

Av
Lars Martin Hoftun
Engasjert beboer Ormåsen
Stedet i det brune


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE