ANNONSE

FOTO: NILS J. MAUDAL

Leserinnlegg: Bane NOR – den store stygge ulven

- De siste årene har trafikksikkerheten på Gulskogen blitt satt på mange prøver. Og igjen skyldes det Bane NOR som tar seg til rette, skriver innsenderen.


Redaksjonen

 15.09.20, kl. 08:58
 21.09.20, kl. 10:58


ANNONSE

 

MENINGER: Å ferdes trygt i sitt eget nærmiljø, å sende barna på skolen, dans eller fotballtrening til fots eller på sykkel, er en frihet de fleste foreldre setter svært høyt, og en av grunnene til at også vi flyttet til en fredelig bydel som Gulskogen. En frihet som stadig blir snevret inn.

Gulskogens beboere har de siste årene fått mange SMS-er fra Bane NOR som starter med «Kjære Nabo», som varsler støy og inngrep i vårt nabolag. Midt i sommerferien kom det et nytt nabovarsel. Så «kjære Bane NOR», vi «naboer» begynner å bli lei av varsler om statlig overkjøring som dere prøver å få til å fremstå som gavepakker.

Denne gangen var det søknad om ny adkomstvei til Sundland Bane NOR varslet. Sundlandskrysset ble utarbeidet til dette formålet i fjor. Nå skal biler og tungtransport altså krysse gang- og sykkelstien til en ellers trygg skolevei for barna på Gulskogen skole, ikke bare ett men to steder. Bane NOR argumenterer med økt trafikksikkerhet og et mer oversiktlig trafikkbilde. Dette argumentet forstår jeg ikke. Hvordan kan dette øke trafikksikkerheten for våre barn? Jeg tror heller Bane NOR er motivert av at deres egne lastebiler slipper da å stå i kø i Sundlandskrysset. På skolen oppfordres vi foreldre å la barna våre gå eller sykle til skolen. Allerede fra 1.trinn opprettes det gågrupper slik at vi foreldre er sikre på at barna kommer trygt fram til skolen. For hvert tiltak som gjør skoleveien mer usikker vil flere foreldre velge å kjøre barna til skolen – som igjen fører til redusert trafikksikkerhet.

Bane NOR sier videre at dette tiltaket vil gi bedre henting/leveringssituasjon med kiss`n drive felt til eksisterende danseskole og ballhall. Dette argumentet vil kun gjelde barn fra andre bydeler i Drammen som blir kjørt til trening. Barn som bor på Gulskogen blir stort sett ikke kjørt fram og tilbake til Attic/Talentgården, men går selv via gang- og sykkelstien i proffen og deretter gjennom opptråkket stier ved Sundland. Barn på Gulskogen vil derfor bli ekstra utsatt for endringen av kjøremønsteret. Ønsker Bane NOR at også barn på Gulskogen må kjøres for sikker avlevering på trening?

Jeg synes det er rart at et slikt nabovarsel blir sendt om sommeren da flertallet av oss har ferie. Og med en frist på kun 14 dager er det lett å tenke at Bane NOR ikke ønsker innsigelser på nabovarselet.

Jeg kjenner jeg blir forbannet når Bane NOR dekker seg bak argumentene om økt trafikksikkerhet samtidig som de gjør alt for at søknaden skal gå under radaren. Jeg opplever tidspunktet for utsendelsen av nabovarslet som svært kalkulerende av Bane NOR og er nok et bevis på hvordan Bane NOR overkjører lokalmiljøet.

Jeg håper at i Drammen kommune hjelper oss på Gulskogen med å faktisk sikre trafikksikkerheten til våre barn siden Bane NOR helt tydelig ikke bryr seg.


Av
Jorunn Mælum
Mamma på Gulskogen


LES OGSÅ: Når Bane Nors interesser går foran lokalmiljøet


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE