ANNONSE

I dag kommer skattepengene

De fleste lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret i dag. 140 000 skattytere i Buskerud får igjen 10 000 kroner i snitt.


Redaksjonen

 22.06.17, kl. 09:20
 24.06.17, kl. 22:25


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: 202 000 lønnstakere og pensjonister i Buskerud får skatteoppgjøret nå i juni.

Rundt 140 000 personer får til sammen 1,5 milliarder kroner tilbake, det utgjør 10 000 kroner i snitt. 26 000 i Buskerud må betale restskatt på til sammen 449 millioner kroner, det vil si 17 000 kroner i snitt.

De øvrige har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue. Resten av skattyterne i fylket får skatteoppgjøret mellom 3. august og 25. oktober.

Skattytere som får tilgodeskatt, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort innen to uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto på oppgjørsdatoen. For de som må betale restskatt over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Nytt i år: du kan endre selv

Fra og med i år skal du endre fastsettingen selv hvis du oppdager feil eller får nye opplysninger etter at skattemeldingen er levert. Tidligere måtte du sende en klage på skattoppgjøret til Skatteetaten.

‒ Du er selv ansvarlig for å gi riktige opplysninger til Skatteetaten. Ny skatteforvaltningslov betyr i praksis at når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag, fastsetter du ditt eget grunnlag for skatt. Hvis du oppdager feil i opplysningene i etterkant, skal du også endre dette selv. Denne muligheten er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten som skal beregne skatten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hvis du i etterkant av innleveringsfristen for skattemeldingen oppdager feil, mangler eller nye opplysninger, må du korrigere dette. Det gjelder også om du benyttet leveringsfritak. Du kan endre opplysninger opp til tre år etter leveringsfristen.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE