ANNONSE

MOTORVOGN: De ulike ståhjulingene klassifiseres i dag som motorvogn, noe som fører til en aldersgrense på 16 år.

Vil anse ståhjulingen som sykkel

Regjeringen ønsker å forenkle regelverket for små elektriske kjøretøy, som ståhjulinger og el-sparkesykkel.


Redaksjonen

 15.01.17, kl. 15:38
 26.01.17, kl. 20:48


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Derfor foreslår de nå å klassifisere slike kjøretøy som sykkel istedenfor motorvogn. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter.

Endringen betyr blant annet at små elektriske kjøretøy ikke lenger vil ha 16-års grense, og at du kan bruke dem samme områdene som syklende og gående.

Vegdirektoratet sender nå et forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy på høring. Det nye regelverket vil overta for dagens regler for ståhjulinger, og samtidig åpne for bruk av andre typer små elektriske kjøretøy.

Samme aktsomhetskrav som for syklistene

Som en følge av høringsforslaget vil disse kjøretøyene unntas fra både forsikringsplikten etter bilansvarsloven og forsikringsselskapenes kollektive ansvar.

For fører av små el-kjøretøy, inkludert ståhjuling, vil gjeldende regler om førerens tilstand og aktsomhet gjelde, men de vil ikke omfattes av alminnelig promillegrense og mobilbruksforbudet.

Tekniske krav

Klassifisering som sykkel vil innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen registreringsplikt. Fører av kjøretøyet har ansvaret for at det oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.

Kjøretøyet skal ha en maksimal hastighet på 20 kilometer i timen. Bredden skal ikke være over 85 cm og vekten ikke over 70 kilo.

Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel. Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres.

Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

LES OGSÅ: Lar du barne kjøre, kan du miste lappen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE