FOTO: PRESSEBILDE

Skattemeldingen: Har du glemt noe?

Funnet feil eller fått nye opplysninger? Da plikter du å rette selv etter fristen for innlevering.


Redaksjonen

 04.05.17, kl. 17:51
 08.05.17, kl. 13:25


ANNONSE
ANNONSE

 

Fra og med inntektsåret 2016 kan du selv endre skattemeldingen din etter leveringsfristen. Du har plikt til å endre skattemeldingen hvis du oppdager feil eller mottar nye opplysninger.

Skatteforvaltningsloven, som trådte i kraft 1 januar i år, gir deg mulighet til å endre opplysninger i skattemeldingen. Det gjør du ved å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt til Skatteetaten. Du kan endre opplysninger i tre år etter innleveringsfristen. Tidligere måtte du klage på ligningen for å endre opplysninger i en levert selvangivelse.

- Du er selv ansvarlig for å fastsette grunnlaget for skatten din. Det betyr at det er du som må sørge for at alle opplysningene som er oppgitt er riktige. Dette er i stor grad en videreføring av tidligere praksis, men ny lov tydeliggjør ditt ansvar for å gi riktige opplysninger, sier Helene Kruge, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten.

I følge Skatteforvaltningsloven skal den skattepliktige selv fastsette grunnlaget for formues- og inntektsskatt (egenfastsetting), mens myndighetene skal gjøre skatteberegningen.

LES OGSÅ: Har du husket å sjekke skattemeldingen?

Unngå tilleggsskatt

- Hvis du i etterkant av innleveringsfristen 30. april oppdager feil eller mangler i opplysningene du selv fylte ut eller godkjente, må du korrigere opplysningene. Dette gjelder også om du benyttet leveringsfritak, sier Kruge.

Det kan for eksempel være at en fradragspost ikke er fylt ut eller at enkelte inntektsposter ble feil ved utfyllingen av skattemeldingen. Hvis du endrer, fører det til en ny skatteberegning.

Dersom du frivillig retter tidligere opplysninger, vil du ikke bli ilagt tilleggsskatt, med mindre Skatteetaten har satt i verk kontrolltiltak eller fått opplysningene fra andre.

Du kan ikke selv endre opplysninger dersom Skatteetaten har endret fastsettingen etter at du har levert skattemeldingen din. Du må da levere en klage til Skatteetaten.

Muligheten til å endre gjelder kun fra og med inntektsåret 2016. Feil i selvangivelsen for inntektsåret 2015 eller tidligere kan bare endres ved å levere en klage til Skatteetaten.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE