ANNONSE

POSITIVE: NAF sin undersøkelsen viser at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, vil hele 60 prosent gjerne reise mer kollektivt – dersom tilbudet blir bedre.
ILLUSTRASJONSFOTO: NAF

Rapport: Uten bil tar hverdagsreisen én time lenger

En av fire i distriktene anslår at hverdagsreisen ville tatt en time mer dersom de kun skulle brukt kollektivtransport, viser en fersk undersøkelse fra NAF.


Redaksjonen

 29.07.19, kl. 08:21
 01.08.19, kl. 14:52


ANNONSE

 

REISE: - En av tre i storbyene klarer seg uten bil til og fra jobb. Det er ikke mulig hvis du bor utenfor byområdene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Den landsrepresentative undersøkelsen NAFs Trafikantbarometer 2019 viser hvor viktig bilen er i hverdagen til mange.

I distriktene er andelen som kun benytter kollektiv til og fra jobb og skole lav. Men i storbyene er bildet annerledes: En av tre reiser med kollektiv.

LES OGSÅ: Bomsaken i Drammen hovedoppslag på Dagsrevyen

Stor variasjon

- Dette viser at når det er et godt nok kollektivtilbud så tar folk det i bruk. Samtidig ser vi hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange, sier Ryste. 

Hun understreker at svært mange steder er det helt urealistisk å skulle bytte ut bilen.

- Norge er variert og mangfoldig, også når det kommer til folks hverdagsreiser, forteller Ryste.

Hun forteller at det er stor variasjon i folks opplevelser og utfordringer etter hvor de bor.

LES MER: Bilferie: Ta alltid bilder av skadene

Vil reise kollektivt

Undersøkelsen viser at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, vil hele 60 prosent gjerne reise mer kollektivt – dersom tilbudet blir bedre.

- Det må i mye større grad bli folks reisebehov som styrer politikernes prioriteringer innenfor samferdsel, sier Ryste.

Hun forteller at folk er positive til å reise mer kollektivt, men at det må passe inn i hverdagen.

- Å legge til en time på hverdagsreisen vil utgjøre en stor negativ påvirkning på folks hverdagsreiser, understreker Ryste.

LES OGSÅ: Nå blir det færre fotobokser ved strekningsmåling


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE