ANNONSE

ALDERSGRENSE: I 2014 ble det tillatt med ståhjulinger i Norge, men det er ilagt 16 års aldersgrense på fører av disse.
ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO / GETTYIMAGES / KAZATIN

Julegaven som kan gi deg uante problemer

Lar du barna kjøre ståhjuling, kan DU miste lappen!


Joakim Fjeldli

 25.11.16, kl. 09:59
 26.01.17, kl. 20:48


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Det ble tillatt med selvbalanserende kjøretøy i Norge fra 1. juli i 2014, men med dette kom det også regler.

En av disse reglene er at fører må være over 16 år. Men det er det mange som ikke er klar over.

- Vi observerer en del skoleelever på disse kjøretøyene, og mistenker at mange ikke vet at du må være 16 år for å kjøre dem, sier rådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen til Dinside.no.

Finn Erik Grønlie i Trafikkorpset i Oslopolitiet forteller Dinside at de ikke har noen tall på det, men at de har sett noen som åpenbart ikke er gamle nok.

- Her må vi appellere til foreldrene, dette er helt klart et ansvar som foreldrene må ta, uttaler Grønlie.

Kan gi tap av førerrett

Det er Statens vegvesen som kan gi gebyr eller anmelde overtredelser av reglene. Politiet kan anmelde eller skrive ut forenklede forelegg. 

Når det kommer til alder på kjører, er det eieren av kjøretøyet som er ansvarlig, skriver Dinside.

- Det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at alle som bruker kjøretøyet oppfyller vilkårene. Dersom aldersvilkårene ikke er oppfylt, kan eieren - i dette tilfellet ofte foreldrene - risikere tap av førerrett, hevder Anette Hauge i vegvesenet.

Politiet kan bestemme alvorlighetsgraden

Hva som skal bli følgene for eier, og hva slags straffereaksjon det vil få, vil avgjøres av Politiet.

- Om dette medfører å miste lappen i ett år eller om det blir en førstegangs-advarsel om at «dette må du ikke gjøre igjen», vil være opp til politiet å avgjøre. Dette er en «kan»-regel som forteller hva konsekvensen kan bli, understreker Hauge.

«Leketøy» er ikke omfattet

Bente Vengstad, påtaleleder ved Oslo Politidistrikt, understreker overfor Dinside at det finnes to ulike typer selvbalanserende kjøretøy:

Den ene typen er å anse som leketøy og har derfor ikke en aldersgrense på 16 år. Dette er motoriserte innretninger som er sperret for en maksimal hastighet på 6 kilometer i timen og med en egenvekt på under 50 kilo.

- Øvrige selvbalanserende kjøretøy kan ikke føres av de som er under 16 år. De som ikke overholder reglene knyttet til dette risikerer anmeldelse, skriver Vengstad i en e-post til Dinside.

- Eieren av motorvognen kan bli ansvarlig dersom vedkommende har overlatt motorvognen til noen som ikke fyller vilkårene for å føre den, jf. Vegtrafikkloven § 17. 

Føring av motorvogn, eller eventuell overlatelse av motorvogn til noen som ikke fyller vilkårene, som ikke er førerkortpliktig - slik som selvbalanserende kjøretøy - kan i utgangspunktet, etter ordlyden i Vegtrafikkloven § 33 nr 1, også medføre tap av førerett så lenge hensynet til trafikksikkerheten tilsier det, skriver Vengstad til Dinside.

Branner

Det skal også ha vært en del om branner som har oppstått i selvbalanserende ståbrett, blant annet i Sverige. Der har de avslørt ett høyt antall slike branner, 15 registrerte branner bare i august. De skriver videre at de fleste brannene de har registrert, var ved lading - men de har også registrert branner som har oppstått ved bruk og ved hvile.

Det er ennå ikke utgitt noen resultater av testene, men ifølge statistikk fra MSB er det registrert 16 nye branner i september og oktober.

Rusta-kjeden besluttet å trekke tilbake et parti med hoverboards/selvbalanserende ståbrett, solgt i oktober, på grunn av fare for overoppheting og dermed brann.

Ingen kontroller i Norge

I Norge har man ikke markedskontroll med ståbrett. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har tidligere uttalt til at grunnen til dette er fordi disse produktene oftest omsettes fra nett direkte fra utlandet til kunde.

Norske myndigheter har derfor hatt fokus på tollkontroll av produktene når de kommer inn over grensa.

Da Dinside snakket med DSB i slutten av september i år, hadde de utstedt innførsels- og salgsforbud på 8 typer selvbalanserende ståbrett.

- Lad under tilsyn!

Håvard Kleppe, kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening, uttalte til nettstedet at når det kommer til selvbalanserende ståbrett og brannfare så henviser han til generelle råd om batteridrevne produkter og lading:

- Pass på at produkter inkludert batterilader ikke tildekkes av klær og lignende, da det kan føre til overoppheting. Det anbefales at lading gjøres under tilsyn. Må man lade om natten, sørg for å gjøre det et sted det finnes røykvarsler og minst mulig brennbart materiale i umiddelbar nærhet. Unngå bruk og lading av produkter med skader. Skadede batterier kan bli overopphetet og ta fyr, har Kleppe uttalt.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE