ANNONSE

ILLUSTRASJONSFOTO: EDGAR DEHLI

Så mye dyrere er det å bryte fartsgrensa i 2017

Med nye bøtesatser vil det svi kraftig på pungen å kjøre for fort. Flere overtredelser har blitt over 2.000 kroner dyrere.


Joakim Fjeldli

 29.12.16, kl. 15:48
 02.03.17, kl. 13:26


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Håndholdt mobil? Fra nyttår blir det en økning på 350 kr, noe som lander boten på en statskasse-klingende sum av 1.650,- kroner. Men det er ikke alt.

Regjeringen har vedtatt at bøtesatsene for flere typer trafikkforseelser skal økes. Blant annet brudd på fartsbestemmelsene.

De nye bøtesatsene trer i kraft fra 1. januar 2017, og betyr i praksis at det blir dyrere å være en idiot i trafikken.

Et eksempel: Tidligere ble man straffet med 6.500 kroner for å kjøre 21-25 km/t over fartsgrensen i 60 km/t-sone. Nå er den samme satsen satt til 8.300,-. I 70 km/t-sone kostet det tidligere 7.800 kroner å kjøre 31-35 km/t for fort. Nå er satsen på svimlende 9.950 kroner.

Nye satser for forenklet forelegg

1. Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6,

- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,

til og med 5 km/t kr 750,-
til og med 10 km/t kr 2.050,-
til og med 15 km/t kr 3.700,-
til og med 20 km/t kr 5.350,-
til og med 25 km/t kr 8.300,-

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,

til og med 5 km/t kr 750,-
til og med 10 km/t kr 2.050,-
til og med 15 km/t kr 3.300,-
til og med 20 km/t kr 4.600,-
til og med 25 km/t kr 6.250,-
til og med 30 km/t kr 8.300,-
til og med 35 km/t

kr 9.950,-

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,

36 km/t til og med 40 km/t kr 10.400,-


2. Kjøring med motorvogn

i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24  
med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3 kr 6.650,-

3. Kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene

302 Innkjøring forbudt,  
306.0, 306.1 og 306.3–5 Trafikkforbud,, 330 Svingforbud,332 Vendingsforbud,  
402 Påbudt kjøreretning,  
404 Påbudt kjørefelt,  
508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5  
509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5,  
526 Envegskjøring,  
548 Gågate kr 5.350,-

4. Kjøring med motorvogn

i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4  
på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4  
i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6  
på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4 kr 4.100,-


5. Trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,

til høyre  
like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte  
foran gangfelt  
ved ikke å ha forvisset seg om at 1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller 2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham kr 6.650,-

i strid med trafikkskiltene

 334 Forbikjøringsforbud  
 335 Forbikjøringsforbud for lastebil kr 6.650,-


6. Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt,

i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,  
overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7  
overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9  
ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,  
overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,  
i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferds kr 6.650,-


7. Kjøring med motorvogn

uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel  
uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel  
med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel  
uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3  
der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23  
med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,  
der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 kr 2.250,-

8. Kjøring med motorsykkel (herunder moped)

hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13 kr 5.350,-


9. Vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy,

under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker kr 2.550,-
3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker kr 4.100,-


10. Trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog

minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg kr 1.650,-

 


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE