ANNONSE

LAGER VEGG: Et av tiltakene for å skjerme kundene er å «bygge inn» 1. etasje.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Utbedringsarbeidet har startet på Gulskogen Senter

Slik skal senteret skjerme kunder og naboer mot støy, støv og bråk mens setningsskadene i 1. etasje utbedres.


Alexander Jansen

 24.02.19, kl. 22:39
 02.03.19, kl. 14:14


ANNONSE

 

DRAMMEN: Første fase av arbeidet på Gulskogen har nå startet. Steen & Strøm har iverksatt en rekke tiltak for å skjerme de besøkende på Gulskogen mot støv og støy fra arbeidet, opplyser senterledelsen i en pressemelding søndag kveld.

– Steen & Strøm har et godt og fortløpende samarbeid med kommunen da prosjektet er omfattende, og vi vil i samarbeid med entreprenør ha fokus på sikkerheten og tilrettelegge utbedringen på best mulig måte for alle våre naboer, kunder og ansatte, uttaler Elisabeth Lohk, senterleder på Gulskogen. 

Deler av første etasje på Gulskogen kjøpesenter ble stengt lørdag 24. november 2018 som følge av setningsskader. Nå forberedes oppstart av utbedringsarbeidet, som er ventet ferdigstilt innen 2020.

SKJERMING: Senterleder Elisabeth Lohk forteller hvordan de skal skjerme kundene mot støy og støv.

Lager skillevegg

En rekke tiltak vil gjennomføres for å gi avskjerming fra utbedringsarbeidet. Blant annet settes det opp en vegg mellom 1. og 2. etasje for å ivareta kunder og ansatte i dette området mot støv og støy.

– På uteområdet vil det legges opp til en anleggsvei på baksiden av senteret med utkjøring fra SIF-gata til Professor Smiths allé, som vil ivareta mye av anleggstrafikken. Dermed håper vi å unngå mer trafikk og kø i Baker Thoens allé, forteller Lohk.

I tillegg settes det opp en byggerigg på baksiden av senteret. Lohk sier at de fortløpende vil informere omgivelsene om status for arbeidene.

– Vi har allerede informert våre nærmeste naboer med nabovarsler. I tillegg vil vi ved oppstart av prosjektet invitere til informasjonsmøte for naboene og media for å gi så mye informasjon vi kan om fremdrift og hva som vil skje når endelig plan er klar, sier Lohk.

LES OGSÅ: Vil ikke peke på ansvarlige for byggeskandalen på Gulskogen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE