ANNONSE

OMSTRIDT: Fylkesmannen er misfornøyd med denne praksisen, hvor snøen dumpes i elva fra Holmennokken.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Dette blir forbudt: Nå må kommunen finne snødeponi på land

Denne vinteren blir den siste Drammen kommune får dumpe snø i elva på Fylkesmannens nåde. Men erstatningen er foreløpig i det blå.


Benedicte Haugaard

 24.10.18, kl. 12:20
 01.11.18, kl. 00:08

Alexander Jansen


ANNONSE

 

DRAMMEN: Kommunen har tidligere fått dispensasjon til å dumpe ren og fersk snø i elva. I februar i år måtte imidlertid kommunens entreprenør Aktiv Veidrift stanse dumpingen fra Holmennokken umiddelbart etter at gammel og forurenset snø havnet i elva

Det førte til at kommunen ble kalt inn på teppet hos Fylkesmannen, som nå har skjerpet inn regelverket ytterligere.

- I kyst- og elvekommunene er det særlig mange bekymringer og problemstillinger knyttet til dumping av snø i elv og sjø slik det delvis gjøres i distriktet. Fylkesmannens erfaring er at opprettelse og godkjenning av snødeponi håndteres svært ulikt rundt i kommunene, uttaler Fylkesmannen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Private firmaer bruker natta til ulovlig snødumping i elva

Må godkjennes og reguleres

Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller være forurenset og inneholde avfall, blant annet plast. Deponering av snø på land og dumping av snø i sjø og vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven, hvor Fylkesmannen er myndighet.

Kommunene må derfor uttarbeide en beredskapsplan for håndtering av snø, slik at det ikke dumpes og deponeres på uegnede områder som igjen kan føre til forurensning av grunn og vann. Planen må godkjennes og området reguleres før snødeponeringen starter.

- Det må tilrettelegges for egnede områder for deponering av overskuddssnø, og områdene skal vurderes på bakgrunn av bestemmelser etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, uttaler Fylkesmannen.

Mangler deponi

Drammen kommune er i dialog med Fylkesmannen, men har foreløpig ingen ny løsning for den kommende vinteren. Årsaken er at man ikke har fått regulert et område til formålet. Totalt har kommunen sett på 13 forskjellige lokasjoner.

- Vi har jobbet på spreng siden november i fjor med å finne et snødeponi på land, og vi har sett for oss et område i Konnerudbakkene. Vi har ikke landet på noen konklusjon ennå. Det er en vanskelig prosess å finne en egnet plass for så å bygge opp denne, og mye arbeid som gjenstår, sier avdelingsleder for vei i Drammen kommune, Truls Rieger.

- Blant annet må kulturminner og biologisk mangfold dokumenteres. Dette er arbeid som må gjøres om sommeren. Videre så stilles det strenge krav til rensing. Blant annet må vi finne en løsning for å fjerne mikroplast fra smeltevannet, sier Rieger.

Holmennokken

Rieger er imidlertid klar på at innstrammingen er et sted i riktig retning.

- Vi har ingen garanti for at det ikke finnes hundeposer og plastflasker i snøen vi dumper i elva. Dette er ingen god løsning for de kommende årene, sier Rieger.

Nå ser det ut til at kommunen får fortsette dumpingen fra Holmennokken et år til. Rieger håper å ha på plass et godkjent deponi før neste vinter, selv om fylkesmannen normalt krever ett års behandlingstid etter at ferdig søknad er innsendt.

- Dersom fylkesmannen stopper deponering av snø i elven, finnes det ingen gode alternative løsninger. Å kjøre snø til deponiet på Solihøgda er ett alternativ, men dette vil medføre mye transport. Løsningen blir da å lagre snøen lokalt så langt det lar seg gjøre, sier Rieger.

LES OGSÅ:
Snødumping i elva må stanses umiddelbart


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE