ANNONSE

FORBEREDENDE ARBEID: Gulliksrud og Gundesølina bru er først ut.
FOTO: BANENOR

Nå starter de første arbeidene med ny vestfoldbane

Bane NOR har startet opp med forberedende arbeider som skal legge til rette for gjennomføringen av prosjektet Drammen-Kobbervikdalen.


Redaksjonen

 05.09.18, kl. 09:02
 25.09.18, kl. 21:00


ANNONSE

 

DRAMMEN: - Nå begynner vi så smått å jobbe. Det betyr at det vil dukke opp flere gule jakker rundt om i Drammen i månedene som kommer. Først ut er Gulliksrud, sier prosjektleder Knut Edmund Knutsen. 

- De virkelig store arbeidene i prosjektet begynner vi først med høsten 2019, men det er viktig å være godt forberedt. Derfor skal vi nå gjøre klar riggområder og anleggsveier der vi skal jobbe senere.

Det største anleggsområdet til prosjektet blir å finne på Gulliksrud, der den 6 km lange fjelltunnelen skal munne ut, nær jernbanebroen som krysser E18. Her skal det etableres et stort riggområde, og påhugget til tunnelen krever også en del forarbeider. Derfor er det naturlig å begynne de forberedende arbeidene her.

- På Gulliksrud vil det bli etablert både kontor- og forlegningsrigger. Dette krever en del plass. I tillegg skal det jo gjøres arbeider i tunnelen, så vi må legge til rette for utkjøring av masser fra tunneldrivingen. Det betyr at veldig mye av det som skal gjøres i månedene som kommer handler om å planere ut området og bygge anleggsveier.

LES OGSÅ: Jernbanepuslespill til 10.000.000.000 millioner

PROSJEKTLEDER: Knut Edmund Knutsen står klar i gul jakke.

Trafikksikkerhet

De forberedende arbeidene på Gulliksrud kommer ikke til å bli veldig merkbare for nærmiljøet. Det vil bli noe mer trafikk i perioder, og det skal gjøres tiltak på gang- og sykkelstien ved anleggsveien inn til området, rett ved Gundesølina bru. Dette gjøres for å ivareta trafikksikkerheten, særlig for de myke trafikantene.

- Vi legger stor vekt på trafikksikkerhet. Prosjektet har en egen trafikksikkerhetsplan, og skal gjennomføre flere tiltak rundt alle anleggsområdene våre. Når arbeidene begynner for fullt er det viktig at særlig barn og unge ikke kommer opp i farlige situasjoner, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: Ny vestfoldbane utsatt ett år

Forberedende arbeider flere steder

Gulliksrud er først ut, men etter hvert skal det utføres forberedende arbeider flere steder. På senhøsten blir det forberedende arbeider på anleggsområdet som ligger på Austad, der Austadveien og Drafnkollen møtes. Her skal det jobbes tett på boliger, og noe av det første som skjer er å etablere støyskjerm rundt anleggsområdet.

Våren 2019 skal det skje forberedende arbeider nedenfor Smithestrøm gård, der det blant annet skal etableres påhugg og anleggsområde for løsmassetunnelen.

- Det er mye som skal gjøres, og selv om det ikke er de store inngrepene som skal skje frem mot neste sommer, så vil vi bli synlige i disse områdene, sier Knut Edmund Knutsen.

Bane NOR kommer tilbake med mer detaljert informasjon til naboene til de forskjellige anleggsområdene når arbeidene nærmer seg.

LES OGSÅ: Arrangerer «kjør sakte»-aksjon mot bomring


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE