ANNONSE

HER KOMMER BOMMENE: Dette er den endelige skissen som viser hvor bommene kommer.
GRAFIKK: Buskerudbyen

Buskerudbypakke 2 formelt vedtatt - nå er det opp til Stortinget

Fredag ble ny Buskerudbypakke 2 formelt vedtatt av ordførerne etter flertall i alle by- og kommunestyrene og fylkestinget.


Redaksjonen

 25.06.18, kl. 11:38
 19.07.18, kl. 12:44


ANNONSE

 

DRAMMEN: I storsalen på Haugestad i Lier ble «ompakkingen» formelt godkjent av ordførerne i Buskerudbyens øverste politiske organ, ATM-utvalget, skriver Buskerudbyen.no.

Det skjer etter at den nye bypakken de siste ukene er vedtatt med solid flertall i by- og kommunestyrene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt i fylkestinget.

Det har gått ett år siden ordførerne i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker og fylket bestemte seg for å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Bestillingen var tydelig. Denne gangen skulle innbyggerne og lokalpolitikerne involveres i arbeidet på en bedre måte. En omfattende medvirkningsrunde med folkemøter i alle kommunene, ungdomskonferanse, fagverksteder og offentlig høring er gjennomført.

LES OGSÅ: Øvre Eiker vedtok «drittpakke»

«Riktige og gode vedtak»

– Det er lite som vekker så sterke følelser som samferdsel, og det har til tider vært friskt å stå i dette. Men jeg er glad vi har fått så solide flertallsvedtak i alle kommunene og i fylket. Vi har god tro på at vi har gjort riktige og gode vedtak. Det er samtidig en klar beskjed til Samferdselsdepartementet om at nå har vi gjort vårt, sier fylkesordfører Roger Ryberg og sikter til de kommende byvekstforhandlingene om mer statlige midler.

Skal Buskerudbyen få en byvekstavtale, har Stortinget satt som en forutsetning at man når nullvekstmålet for personbiltrafikken. Den vedtatte bypakken vil sørge for at byområdet oppfyller dette kravet, viser byutredningen som Statens vegvesen har gjennomført for Buskerudby-området.

LES OGSÅ: Skroter Buskerudbyens innstilling - går for den dyreste pakka

Takker alle som har bidratt

Fylkesordfører Ryberg, som leder ATM-utvalget, vil takke alle som har engasjert seg og bidratt med innspill, forslag og synspunkter i året som har gått. Det har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen en forbedret transport- og miljøpakke for Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

– I Lier ga kommunerepresentantene uttrykk for at de satte stor pris på medvirkningsprosessen, og at det er med på å styrke tilliten til at dette er riktige grep å gjøre for vår region, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal, nestleder i ATM-utvalget.

Ryberg og Ringdal er enige om at dagens vedtak er et stort og viktig løft for samferdsel, byutvikling og miljø.

LES OGSÅ: Demonstrerte mot Buskerudby-pakka

Dobling av busstilbudet og nye veier

Vedtaket om ny Buskerudbypakke 2 betyr blant annet at:

 • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene
 • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre bussfrekvens
 • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
 • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer
 • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Nye veiprosjekter:

 • Ny Svelvikvei
 • Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Flere må betale bompenger

Det justerte vedtaket til bomskisse innebærer at det innføres et bomsystem med bommer på dagens kommunegrenser, samtidig som flere bynære områder i Drammen omfattes av bomsystemet.


Tanken er at et bomsystem med mange bompunkter gir lavere takster fordi flere er med på å betale, noe som kan oppleves som mer rettferdig.

- I forkant av at bommene settes opp, vil det forbedrede busstilbudet bli satt i gang slik at det er gode alternativer til bilbruk tilgjengelig, skriver Buskerudbyen.no.

LES OGSÅ: Slik blir det nye bomsystemet som anbefales i Buskerudbyen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE