ANNONSE

OPPGITT: Kjell E. Grønbeck (t.h.) var oppgitt over Buskerudbypakke2 og stemte nei sammen med Jan Åge Størseth (t.v.) og Trond Bermingrud.
ALLE FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Øvre Eiker vedtok «drittpakke»

Det ble høy temperatur i onsdagens kommunestyre i Øvre Eiker da temaet Buskerudbypakke2 kom på bordet.


Roy Hansen

 21.06.18, kl. 08:40
 19.07.18, kl. 12:44


ANNONSE

 

ØVRE EIKER: - Dette er en kjempepakke for Drammen, men en drittpakke for Øvre Eiker. KrFs Kjell E. Grønbeck var ikke nådig i sin karakteristikk av Buskerudbypakke2 da saken var oppe til behandling i kommunestyret. Men pakka ble som ventet vedtatt - mot fire stemmer.

FrP og KrF hadde på forhånd varslet om at de ville stemme nei til Buskerudbypakke2. I tillegg gikk Arne Øen (H) på talerstolen for å fortelle at han hadde vært skeptisk, men stemt for på grunn av to tog i timen. Nå som dette ikke lenger er med i pakka, trakk han sin støtte.

Men den som skrudde opp temperaturen var KrFs, Kjell E. Grønbeck. Han holdt et så langt og engasjerende innlegg at ordføreren måtte stanse ham og minne om at de tre minuttene han opprinnelig hadde, var gått for lenge siden.

- På et tidspunkt var E134 mot Kongsberg inne, det samme var RV35. Begge viktige veistrekninger som vil lette trykket for kommunen og Drammensdalen. I tillegg var to tog i timen en forutsetning for at pakken skulle være spiselig for oss politikere og innbyggere, sa han.

Han stilte spørsmål om hva innbyggerne i Øvre Eiker skulle være med å spleise på og svarte selv.

- Vi skal betale for økt rutetilbud for buss og ny bru mellom Mjøndalen og «Spareland» til 500 millioner kroner. Strømsåstunnelen koster 1,6 milliarder, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 230 millioner kroner og ny Holmenbru til 780 millioner kroner. Det vil koste en familie i Øvre Eiker 24.000 i året i bompenger for å komme seg på jobb i Drammen med to biler slik vår familie må, sa han.

HØYRE: Elisabeth Uggen hadde fått ny plass i «høyre-avdelingen» i kommunestyresalen etter at hun tidligere i måneden meldte seg ut av FrP og ble medlem av Høyre i stedet.

Viktig milepæl

Hans Kristian Sveaas (H) har vært talsperson for Buskerudby-samarbeidet i alle år og er kanskje den som kjenner sakskomplekset best av alle politikere i Øvre Eiker. Han er også den som hele tiden har brent for dette samarbeidet.

- Dette er en viktig milepæl for oss. Det er positive signaler om at vi kan starte forhandlingene om pakka med staten rett etter ferien, sa han og minnet om at det lå 66 milliarder kroner i potten.

Han sa det var synd at to tog i timen ikke var i pakken, men det var departementet som bestemte, ifølge Sveaas.

Sveaas innrømmet at det meste av pakken kom til den nye storkommunen Drammen. Men han understreket at dersom de ikke stemte for i dag, ville bommene komme uansett og ingen tiltak til Øvre Eiker.

Arbeiderpartiets Niclas Tokerud sa de ville stemme for pakken, men ville gjerne hatt mer til Øvre Eiker. - Alternativet er bare bompenger og ingen tiltak, sa han fra talerstolen.

Også flere andre representanter tok ordet i denne saken, blant dem Elisabeth Uggen, som var mer aktiv på talerstolen i sin nye Høyre-rolle enn på lenge.

STEMTE MOT: Jan Åge Størseth (t.v.) og Trond Bermingrud valgte å sitte rolig i kommunestyresalen, men stemte mot BBP2 slik de hadde varslet på forhånd.

Satt stille

Fremskrittspartiets gruppe ble som kjent splittet på grunn av Buskerudbypakke2. For Elisabeth Uggen ble denne saken dråpen som fikk begeret til å flyte over slik vi omtalte for kort tid siden. Hun stilte derfor som nybakt Høyrerepresentant i dagens kommunestyre.

Den noe reduserte gruppa til FrP satt imidlertid stille og argumenterte ikke for sitt standpunkt i denne saken. Men stemte mot gjorde de sammen med KrF og Arne Øen fra Høyre. Men med 33 mot fire stemmer, ble BBP2 vedtatt.

LES OGSÅ: Buskerudby-sjefen har blitt millionær på bomplanlegging


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE