ANNONSE

Tor Kleiven sitter sentral i planleggingsarbeidet som er gjort - og som nå går inn i en ny og spennende fase.
FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Jernbanepuslespill til 10.000.000.000 kroner

- Det blir en maurtue og et puslespill, sier en spent Tor Kleiven, prosjekteringsleder og en av 35 i en motiverte stab som nå planlegger jernbanerevolusjonen i Drammen.


Nils J. Maudal

 27.04.18, kl. 13:31
 22.05.18, kl. 10:00


ANNONSE

 

DRAMMEN: Smilene satt løst i Bane NORs lokaler på Kontorhuset i Byhaven på Strømsø da politikerne i Drammen denne uken ga klarsignal for jernbanerevolusjonen i Drammen – dobbeltspor på Vestfoldbanen i tunnel i Strømsåsen.

- Dette er et kjempestort og krevende prosjekt. Ombygging av to stasjoner og planfri kryssing med trafikkerte spor i et travelt jernbaneknutepunkt. Det er enorme summer som skal brukes effektivt og fornuftig. Tid er penger og vi er underlagt strenge regler for bruk av ressursene, sier Tor Kleiven.

LES OGSÅ: Slik vil byggingen av Vestfoldbanen berøre Drammen

80 planleggere

Kleiven har nylig avsluttet innsatsen med å planlegge den nye Holmestrand stasjon inne i fjellet. Nå er han en av 35 i en stab som vil vokse til 80 om et års tid for å bygge om Drammen som jernbaneby. 

Prosjektlokalene ligger et par drøye steinkast fra Drammen stasjon, og befolkes av en rekke spesialister som ingeniører, betongspesialister, elektrofagfolk, geologer, geoteknikere og folk med prosjektfaglig ekspertise. Spesialister på sikkerhet kommer med og prosjektet planlegges med ERTMS – det nye systemet for togstyring.

Per i dag er kostnadene beregnet til ca 9,5 milliarder kroner. Om sluttregningen blir 10 milliarder vil det neppe overraske eller forferde noen.

Dataprogrammer brukes for å beregne konstruksjoner, kostnader og tidsbruk. Og i de kan trylle fram animasjoner, tegninger og informasjon både til intern bruk og for å informere spente og engasjerte drammensere.

Spenning og glede og en smule alvor i staben som nå skal realisere 
jernbanerevolusjonen i Drammen. Staben teller nå 35 men skal økes til 80 om et år.

Forskjøvet – ikke forsinket

Intercity-prosjekt Vestfoldbanen hadde som mål å stå ferdig i 2024. Nå er dette skjøvet fram til 2025. Det letter presset på pengesekken, på planleggingsressursene og etterspurte spesialister. I helhjertede jernbanekretser unngår man utrykket forsinkelser så dette er en villet forskyvning med forlenget byggetid.

En bit i puslespillet for ressurser er tilgjengeligheten av busser. I perioder vil man måtte ha buss for tog og det er ikke ubegrenset med busskapasitet. 

Men allerede mot slutten av året rykker de første gravemaskinene inn. Det skal gjøres en del forberedende arbeider med for eksempel omlegging av adkomster, kabler og annen infrastruktur.

Nedenfor Smithestrøm gård blir det anleggsplass og kulvert trolig fra et 
stykke ut i 2019. Når jernbanetraseen er gravd ned bygges lokk på toppen og det blir grøntområde.

Drammen stasjon i 2023

Tunnelen gjennom Strømsåsen er en selvstendig del av prosjektpakken. Arbeidene med løsmassetunnel og bergtunnel vil kunne starte opp allerede i 2019. Ombygging av Gulskogen stasjon kan trolig starte i 2020 mens arbeidene ved Drammen stasjon trolig ikke vil starte før i 2023. Sporene mot elva vil bygges om i første byggetrinn, de øvrige et år etter.

Sporene ved Drammen stasjon må heves av hensyn til flomfaren og det betyr at bybrua må heves eller gjøres tynnere. Drammen kommune er veldig klar over bybrua lever på overtid og arbeider nå seriøst og intenst med planer om en ny forbindelse over elva. Mange politikere og drammensere har merket seg Ypsilons suksess i byprofilering. At de nå kan gjenta suksessen i større målestokk midt i byen er fristende.

At Bane NOR betaler deler av en ny bru på Strømsøsiden gjør fristelsen enda større. 

Drammen skal bygges om fra 2023 og da har trolig Drammen kommune bestemt 
seg for å bygge ny bybru og hvordan den skal være.

Gode partnere

- Vi har hatt et tett og godt samarbeide med Drammen kommune og løst de interessekonflikter som har vært. Vi har hatt bortimot ukentlige møter i flere år og håper og tror den tette dialogegen fortsetter nå som prosjektet skal realiseres.

Det sier planleggingssjef Sverre Lerbakk og planleggingsleder Torgeir Fossnes som har stått sentralt i arbeidet med prosjektet, og snart kjenner togspor og fremtidige traseer som egen bukselomme.

Se video - slik vil utbyggingen berøre Drammen:


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE