ANNONSE

BOMKART: Slik ser Buskerudbyen for seg bomplasseringene i en revidert skisse. Plasseringen av de sentrumsnære bommene er ikke endelig.
GRAFIKK: BUSKERUDBYEN

Slik blir det nye bomsystemet som anbefales i Buskerudbyen

Både sentrumsbommer og bommer på kommunegrensene kommer trolig. Og du slipper ikke unna selv om du har elbil!


Alexander Jansen

 25.03.18, kl. 15:10
 05.04.18, kl. 09:37


ANNONSE

 

DRAMMEN/LIER/EIKER: Fredag ble ordførerne i Buskerudbyen enige om å anbefale tiltakspakke fire, den mest omfattende og dyreste bypakken, til politisk sluttbehandling og utredning hos Statens Vegvesen. 

Forskjellen fra Drammens politiske vedtak, som kun ville ha bommer på eksisterende kommunegrenser, var at det også skal utredes et alternativ med bynære bommer i Drammen sentrum i tillegg til bommer på kommunegrensene, etter press fra de andre kommunene. 

Det er etter alt å dømme denne løsningen som blir en realitet, men den skal utredes på nytt for en mer rettferdig fordeling av bomplasseringene for alle byens innbyggere enn det opprinnelige forslaget. De endelige bomplasseringer er derfor ikke spikret. 

Her er noen faktaopplysninger fra Buskerudbyen om bom-systemet:

  • Foreløpig foreslått takst er 16 kroner utenom rush, og 23 kroner i rush. Det kan bli mindre justeringer på takstene etter kvalitetssikringen hos Statens vegvesen og Vegdirektoratet.
  • Det er lagt opp til halv takst for elbiler sammenlignet med vanlige biler.
  • Det blir timesregel, som innebærer at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom.
  • Det blir månedstak, det vil si at du betaler for 70 passeringer per måned. Resten er gratis.
  • Det vil ikke være bommer for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene.
  • Forflytningshemmede med gyldig HC-bevis for fritak for bompenger etter søknad.

ENIGE OM BOM: F.v Hans Kristian Sveaas (varaordfører Øvre Eiker), Gro Ryghseter Solberg, samferdselsdirektør Buskerud fylkeskommune, Torgeir Dalene (Jernbanedirektoratet), Kjell Inge Davik (regionveisjef Statens vegvesen), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører Lier), Truls Hvitstein (rådmann Nedre Eiker), Bente Gravdal (rådmann Lier), Elly Thoresen (varaordfører Nedre Eiker), Trond Julin (rådmann Drammen), Tore Opdal Hansen (ordfører Drammen), Trude Andresen (rådmann Øvre Eiker, Tor Atle Odberg (daglig leder Buskerudby-sekretariatet) og Roger Ryberg (fylkesordfører)

LES OGSÅ:  Skal utrede bynære bommer i ny bypakkeløsning
LES OGSÅ:  Nytt bypakkeforslag høster kraftig kritikk i splittet bystyre


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE