ANNONSE

NYTT FORSLAG: Tove Paule (H) og Eivind Knudsen (Ap) la frem nytt bypakkeforslag tirsdag.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Skroter Buskerudbyens innstilling - går for den dyreste pakka

Høyre og Arbeiderpartiet presenterte et nytt, felles forslag til bypakke hvor de snur opp-ned på Buskerudbyens administrative innstilling.


Alexander Jansen

 13.03.18, kl. 09:33
 21.03.18, kl. 16:34


ANNONSE

 

DRAMMEN: Det ble klart på en pressekonferanse ledet av Høyres og Arbeiderpartiets gruppeledere, Tove Paule og Eivind Knudsen, tirsdag formiddag. 

Forslaget til ny pakke baserer seg på tiltakspakke 4, med bommer på eksisterende kommunegrenser. Denne kombinasjonen er ikke bare den dyreste, den er også den som er vurdert å komme dårligst ut av Buskerudbyen i forhold til måloppnåelse. 

Buskerudby-administrasjonen innstilte på tiltakspakke 1, som innebærer mindre veibygging, og såkalte «bynære bommer» (flere bommer, lavere takst).

Her er de fire forslagene:


LES OGSÅ: Buskerudbyen: - Nytt forslag er både interessant og håndterbart

- Ingen forskjellsbehandling

I begrunnelsen for forslag sitt forslag til ny bypakke, fremhever Paule og Knudsen at innbyggerne i de ulike bydelene ikke skal behandles urettferdig. Slik de ser det er ikke Buskerudbyens forslag om plassering av bynære bommene innrettet på en måte som behandler bydelene likeverdig.

- Det blir ikke et likeverdig bidrag utifra et rettferdighetsprinsipp. Poenget her er at alle må betale likt, fremholdt Paule, men presiserte samtidig at mye kan endre seg. 

- Inntil videre er en plassering på dagens kommunegrenser det vi ser som den beste løsningen, sier Paule.

En forutsetning for bompengeinnkreving i forslaget, er at dette ikke starter veibyggingen starter.

LES OGSÅ:Dropper de store veiprosjektene i Buskerudbypakke 2

Tar ut Svelvikvei Solumstrand-Rundtom

Den eneste endringen fra tiltakspakke 4 de to partiene gjør i forslaget, er å fjerne byggingen av ny Svelvikvei fra Solumstrand til Rundtom.

Resten av Svelvikveien i ny trase ønsker de å prioritere så fort som mulig.

Innsparingen på 540 millioner med denne manøveren ønsker politikerne isteden å benytte på kollektivtiltak. 

LES OGSÅ: Buskerudbyen har mottatt over 100 innspill etter folkemøtene

Billigere månedskort og rushtidsbuss

Konkrete tiltak i forslaget er blant annet at billetter på bussen skal være billigere enn passering av bomsnittene i rushtiden. 

I tillegg settes månedskortprisene for buss ned til 600 kroner i sone 1, og 800 kroner i sone 2. 

Det foreslås også at alle voksne skal kunne ta med seg inntil tre barn gratis på bussen alle dager.

LES OGSÅ:
Kranglet om gjennomgangs-trafikk - enige om statlig ansvar

Konnerudnedføring og Svelvikvei

Bærebjelken i pakken er uansett at de store veiprosjektene fortsatt er med. Det innebærer ny Konnerudnedføring, tilfartsvei vest 2, ny Svelvikvei, ny Mjøndalsbru og ny Landfalløybru. Totalt får pakken en prislapp på 14,3 milliarder kroner. 

- Det er viktig at alle føler at man får noe igjen. Med dette forslaget fjerner vi byens flaskehalser, sier Paule.

Samtidig er ikke den såkalte grunnpakken, skrudd sammen av Buskerudbyen og estimert til 10,3 milliarder, rørt. Her ligger blant annet inne kollektivtiltak, sykkel- og gangveier, samt nytt løp i Strømsåstunnelen (E134), tilfartsvei vest del 1, ny Holmenbru og opprusting av Rosenkrantzgata.

LES OGSÅ:Tusenvis i bom-demonstrasjon

- Har hørt på innbyggerne

Forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet blir tatt opp til behandling i bystyret i Drammen tirsdag ettermiddag.

Høyre og Arbeiderpartiet har flertall, men regner også med at flere partier gir sin tilslutning. 

- Her har vi som de to største partiene tatt ansvar. Dette har vært en lang, lang vei, men vi presenterer her et forslag vi mener tar hensyn til innbyggernes innspill, aksjonsgruppen og næringslivet, sa Paule.

Buskerudbyens vurdering

Etter at det opprinnelige forslaget til BBP2 ble skrotet, ble det etter en grundig prosess i regi av Buskerudbyen med folkemøter, aksjonsgruppas eget forslag til bypakke, innspillsrunder og mer, sendt ut fire forslag til høring.

Buskerudby-administrasjonen innstilte her på tiltakspakke 1, grunnet «størst måloppnåelse». Slik vurderte Buskerudbyen de ulike alternativene: 

«Ut fra en samlet vurdering av effekter av ulike kombinasjoner av tiltakspakker og bomkonsept gir dette følgende vurderinger av måloppnåelse»:

  1. Tiltakspakke 1 i kombinasjon med bynære bommer i Drammen vurderes å gi best samlet måloppnåelse.
  2. Tiltakspakke 1 i kombinasjon med kun bommer på dagens kommunegrenser og Tiltakspakke 2 og 3 i kombinasjon med bynære bommer i Drammen kommer nest best ut.
  3. Tiltakspakke 2 og 3 med kun bommer på dagens kommunegrenser og Tiltakspakke 4 i kombinasjon med bynære bommer i Drammen er vurdert som tredje best.
  4. Tiltakspakke 4 med kun bommer på dagens kommunegrenser kommer dårligst ut av tiltakspakkene.

Veien videre

Buskerudbyens forslag er nå til politisk vurdering etter høringsfristen 23. februar, og skal behandles i samtlige kommuner før pakken på nytt kan sendes Stortinget for behandling i 2019. 

- Vårt forslag er Drammens utgangspunkt til forhandling med de andre kommunene, understreket Paule.

23. mars møtes ordførerne i ATM-utvalget for å anbefale endelig bypakke til lokalpolitisk sluttbehandling. Statens Vegvesen skal deretter kvalitetssikre den endelige pakken i april/mai, før by/kommunestyrene skal sluttbehandle pakken 19. juni. 

Samtlige kommuner må være enige før Buskerudbyen kan sende bypakken til Samferdselsdepartementet. Ambisjon om oppstart for ny bypakke er i 2020.

LES OGSÅ: Buskerudbyen: - Nytt forslag er både interessant og håndterbart


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE