ANNONSE

SNØDEPONI: Det er dumpingen av snø i elva her fra Holmennokken som nå er under lupen.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

«Lovlig» snødumping i elva må stanses umiddelbart

Fylkesmannen i Buskerud er klar i sin tale: Drammen kommune må stanse snødumpingen umiddelbart!


Benedicte Haugaard

 23.02.18, kl. 10:06
 24.10.18, kl. 19:50


ANNONSE

 

DRAMMEN: I avtalen mellom fylket og kommunen står det at fersk, ren snø kan dumpes i elva. Nå dumpes tre uker gammel miljøgiftig og forurensende snø fra Holmennokken.

– Drammen kommune har plikt til å sørge for kvaliteten på snøen før den dumpes i elva, sier Hilde Sundt Skalevåg hos Fylkesmannen i Buskerud til NRK, som først omtalte saken.

Skalevåg er fagsjef i Landbruks - og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Etter å ha blitt tipset av NRK om hva som foregår på Holmennokken krever hun at dumpingen stoppes frem til saken er avklart.

– Vi har innkalt Drammen kommune til et møte om snødumpingen på Holmennokken. Det er tydelig at dette ikke er ren og ny snø, sier Skalevåg.

LES OGSÅ:
Ny sjåfør tatt for ulovling snø-dumping i elva

IKKE RENT:
 Det er tydelig at snøen i elva bærer preg av forurensing. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)

Kommunen ansvarlig

Avdelingsleder i Vei - Natur - og Idrett, Marte Kristine Høibraathen, forteller til NRK at kommunen ikke har gjennomført stikkprøver på snøen som dumpes i elva. Det er en ekstern entreprenør som jobber med brøyting og snørydding på vegne av Drammen kommune. Høibraaten forteller at ansvaret ikke ligger hos entreprenøren.

- Vi skal føre kontroll med entreprenøren vår, og det er vi som bestiller brøytingen. Det er vi som sitter på ansvaret, sier Høibraathen.

Høibraathen beskriver snøen som grå da hun får se ferske bilder av Holmennokken.

- Kommunen har nå tatt prøver av snøen etter henvendelsen fra fylkesmannen. Vi sender disse til analyse for videre vurdering, sier Høibraathen til NRK.

Mottakene på Lindum og Sollihøgda mangler kapasitet, og dette skal være hovedgrunnen til at snøen dumpes i Drammenselva, en praksis som har pågått i mange år. Fylkesmannen i Buskerud har foreløpig ikke vurdert om de skal anmelde saken til politiet.

FORURENSING:
Det er ikke bare på Holmennokken at ulovlig dumping av snø foregår. (FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24)


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE