ANNONSE

Slik blir kjøremønsteret i nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Nye grafikker viser feltinndeling og trafikkmønsteret i de store lyskryssene Knoffs Gate og Telthusgata.


Alexander Jansen

 05.02.18, kl. 10:37
 19.02.18, kl. 11:56


ANNONSE

 

DRAMMEN: Blant annet ser man at man vil få tre felt i hver retning inn mot kryssene, hvor det tredje blir avkjøringsfelt for de som skal på tvers og krysse motgående kjøreretning.

Ifølge Vegvesenet kalles det på fagspråket «svingfelt», og spesielt i Knoffs gate, som har vært underlagt en del restriksjoner på innkjøring under anleggsperioden, vil dette sørge for betraktelig bedre flyt. 

Foreløpig er det midlertidig forbud mot venstresving-mulighetene i begge retninger i dette krysset.

Nye lyskryss

Som tidligere omtalt av DRM24, blir det også to nye lyskryss på den nye firefelts-strekningen. Begge lyskryssene kommer med korte mellomrom, ved Shell Strømsø og Blichs gate.

Innkjøringen til Strømsø sentrum blir som kjent flyttet fra Tamburggata til Blichs gate, da det skal anlegges grøntområde og fotgjengerovergang der dagens rundkjøring ligger.

Hele prosjektet med ny, firefelts Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal ferdigstilles i løpet av senhøsten 2018.

NYE LYSKRYSS: Her blir det lysregulert fotgjengerovergang.

SVINGFELT: Ekstra avkjøringsfelt blir det også i det nye krysset inn mot Blichs gate retning Rundtom.

LES OGSÅ: Varsler halvannet år med rushtidskaos på Strømsø


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE