ANNONSE

FOTO: ARKIVBILDE

Sykehuspartner og Helse Sør-Øst utsatt for hackerangrep

Sykehuspartners hovedkontor på Grønland i Drammen ble utsatt for et profesjonelt datainnbrudd forrige uke.


Redaksjonen

 15.01.18, kl. 09:56
 24.01.18, kl. 00:52


ANNONSE

 

DRAMMEN: Det opplyser Helse Sør-Øst i en pressemelding mandag. Angrepet er så alvorlig at både Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, PST, Etterretningstjenesten og Kripos er koblet inn.

- Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør, uttaler helseforetaket.

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende orientert, og det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN

ANNONSE