ANNONSE

FOTO: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

Åpner to nye felt i Bj. Bjørnsons gate en måned før tiden

Allerede torsdag morgen kan byens bilister for første gang ta i bruk den rykende ferske asfalten på byens siste veiprosjekt.


Alexander Jansen

 12.12.17, kl. 09:33
 16.12.17, kl. 13:11


ANNONSE

 

DRAMMEN: Og ikke nok med det, mot slutten av neste uke åpner dessuten en splitter ny gang- og sykkelvei langs sørsiden av veien, inn mot Drammenshallen og Strømsø senter. 

Veitrekningen som åpner torsdag er fra Tamburgata til Telthusgata, det vil si den gamle strekningen med ett felt mellom Shell og Dags Marked.

- Overflytting av trafikk fra gammel til ny vei skjer dermed over en måned tidligere enn opprinnelig planlagt, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

Stenger nåværende trasé

Når to nye felt av FV282 åpner torsdag morgen, blir samtidig eksisterende FV282 stengt på samme strekning.

Eksisterende trasé Telthusgata-Tamburgata skal nå gjennom en fullstendig rehabilitering, før den nye firefeltsveien etter planen vil stå ferdig høsten 2018.

Vegeier Buskerud fylkeskommune, byggherre Statens vegvesen og entreprenøren Isachsen Anlegg AS er glade og stolte over denne lille førjulsgaven til Drammens befolkning og alle byens tålmodige trafikanter.


Bedre for myke trafikanter

- Med åpning av ny gang/sykkelveg på sørsiden av veien neste uke vil tilbudet til gående og syklende i Drammen sentrum bli vesentlige bedre enn i dag, opplyser Vegvesenet.

Dagens Bjørnstjerne Bjørnsons gate helt fra Konnerudgata til Rundtom har til nå ikke vært spesielt tilrettelagt for myke trafikanter.

Byggeleder Thomas Holst t.v. og prosjektleder Tom Hedalen. (Foto: Kjell Wold)

LES OGSÅ: Første asfalt på «nye Bjørnson»


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE