ANNONSE

MEGA-SLEP: Her gjøres det klart til slep av nota med 120.000 smolt som Mattilsynet nektet HÅK å sette ut i Drammenselva slik de har gjort i 162 år.
TEKST OG FOTO: JAN ARNE DAMMEN

Slik skal de redde laksebestanden i Drammenselva

120.000 laksesmolt har i fem dager ligget i noter for å preges av vannet i Drammenselva. På denne måten vil laksen om to – tre år finne tilbake til elva.


Redaksjonen

 06.05.17, kl. 19:43
 31.05.17, kl. 11:48


ANNONSE

 

DRAMMEN / ØVRE EIKER: Laksebestanden og sportsfisket i Drammenselva har vært helt avhengig av kultiveringsarbeid og settefiskproduksjonen i Hokksund. 

Etter at Mattilsynet inntil videre har satt ned foten for all kultivering og utsetting av laks i Drammenselva, har man blitt tvunget til å tenke nytt. 

LES OGSÅ: I mål med årets stamfiske i Hellefossen

Gigantisk flytteprosjekt

Hellefoss Åmot kultiveringsanlegg, Østsiden Jeger- og Fiskeforening, Åmot Fiskerforening, Nedre Eiker Grunneierlag, Hellefoss Elveeierlag, Soya Hellefoss Grunneierlag og Nedre Eiker Laksegruppe har derfor gått sammen om et nytt prosjekt som skal sikre ny laks i Drammenselva. 

Det gjøres ved å frakte laksesmolten i store kummer fra kultiveringsanlegget i Hokksund til utløpet av Drammenselva ved Tollbukaia på Tangen.

Her har 120.000 laksesmolt ligget i noter i fem dager for å preges av vannet i elva. På denne måten skal de finne tilbake til elva om to-tre år.

LES OGSÅ: Færre, men større laks i Drammenselva

Slepes ut fjorden

Etter «tilvenningsperioden» slepes laksesmolten ut Drammensfjorden og videre ut Oslofjorden til Breiangen der de skal slippes. Før slepet kunne starte var en dykker fra Drammensregionens Brannvesen nede for å sjekke at alt sto bra til med not og fisk.

- Slepet er omfattende, over 100 meter langt og det er flere hensyn å ta bl.a. flo og fjære og andre båter. Farten er ikke stor da vi skal holde kun to knop, forteller Per Saastad da slepet startet fredag.

For å passe på og se at alt går som det skal har 50 medlemmer fra lokale jeger- og fiskeforeninger og fiskeinteresserte ildsjeler jobbet døgnet rundt i en vaktordning på tre skift.

- Uten den iherdige dugnadsinnsatsen hadde dette prosjektet ikke vært mulig å få til, sa Frode Langerud, leder for klekkeanlegget Hokksund.

LES OGSÅ: Nå telles og veies laksen i Hellefossen automatisk


Utsettings-nekt

Bakgrunnen for Mattilsynets stans av kultivering og utsetting av laks i Drammenselva er frykten for at laksesykdommen Gyrodactylus Salaris skal spres til andre vassdrag.

Etter at sykdommen ble påvist i 1987 har det brent et blått lys for kultiveringsarbeidet, som har foregått i 162 år i Drammenselva. Det er i dag et eget kultiveringsanlegg for klekking av egg og tilhørende settefiskproduksjon i Hokksund, som drives av Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg (HÅK).

- Vi har merket 6000 laksesmolt elektronisk slik at vi kan følge dem, og 3000 av dem er igjen foret med medisin mot lakselus. Forskninga kan gi svar på hva som skjer med smolten. Denne jobben gjør vi for å opprettholde laksebestanden i elva. Nå håper vi ikke at det er denne måten vi må drive arbeidet på i fremtiden, sier Per Saastad.

LES OGSÅ: Tok kjempelaks på 20,3 kilo i Hellefossen

DUGNADSGJENG: Fra v. Arne Strøm, Per Saastad, Tom Stensås, Karl G. Aaknes, Frode Langerud, Magnus Langerud, Ann Kristin Vie, Oddvar Løff og hunden Cash


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE