ANNONSE

BYGGET NY: Vegvesenet måtte bygge opp igjen en helt ny vei. Bildet er tatt 13. mars - om to uker skal du kunne kjøre her.
FOTO: STATENS VEGVESEN

Gjenåpner Ringeriksveien etter jordraset

31. mars er den stengte veistrekningen i Sylling klar for gjenåpning etter å ha vært stengt siden 6. august i fjor.


Redaksjonen

 16.03.17, kl. 06:09
 24.03.17, kl. 20:30


ANNONSE

 

LIER: Entreprenøren har etter raset sikret fjellet med bolter og nett, og bygd opp igjen veien med fylling og en 45 meter lang støttemur for å holde veien på plass.

Ved Bringebærkast
da skjer siste støp på muren allerede fredag denne uka, før det skal fylles og asfalteres. Veien gjenåpnes for trafikk 31. mars. 

- Fv285 er en viktig regional vei og vi er veldig godt fornøyd med at Statens vegvesen holder tidsplanen og åpner vegen som planlagt, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

LES OGSÅ: Ringeriksveien tar form etter ras

Veiarbeid ut året på FV285

Det vil imidlertid fortsatt være en del veiarbeider flere steder på Ringeriksveien ut året, og bilister vil derfor møte lysregulering flere steder, opplyser Statens Vegvesen.

Ved St. Olafs bru over Olafsbekken (mellom Bringebærkastet og Asdøla bru), har vegvesenet startet arbeidet med å skifte ut brua, og har laget midlertidig vei med ett kjørefelt og lysregulering forbi arbeidsstedet. Disse arbeidene skal være ferdige i månedsskiftet april/mai.

Også ved Asdøla bru gikk det er ras i 2016, som ødela deler av brua. Den ødelagte brua er erstattet av en midlertidig bru, som vil fungere helt til ny bru er på plass. Vegvesenet starter nå planleggingen av ny bru, samtidig som svingene ved dagens brua skal rettes ut.

På strekningen mellom Asdøla bru og Nordal skole er Vegvesenet i gang med 
å grave opp og skifte ut masser på strekninger og punkter av fylkesvegen.

- Vi skal også stabilisere skråninger, skifte stikkrenner og sette opp nytt rekkverk. Etter planen skal arbeidene pågå ut desember 2017. Vegen blir lysregulert slik at du som bilist kommer deg forbi stedene entreprenøren arbeider, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Åpning av Ringeriksveien forsinket


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE