ANNONSE

JUBEL: Ordførerne Tore Opdal Hansen og Gunn Cecilie Ringdal har begge vært sentrale aktører i arbeidet med å få vedtatt et nytt storsykehus på Brakerøya. Nå kan de endelig sprette sjampanjen.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Sykehusplanene endelig godkjent

Helse Sør Øst har velsignet lokaliseringen og prinsippvalgene, og åpner for forprosjekt med detaljplaner og grunnerverv.


Nils J. Maudal

 02.02.17, kl. 14:42
 09.02.17, kl. 18:06


ANNONSE

 

DRAMMEN: Sykehusplanene ble slankeoperert av Vestre Viken i 2016 etter pålegg fra Helse Sør Øst, og prislappen redusert fra 8,8 til 8,2 milliarder.

Operasjonen er nå godkjent av styret i Helse Sør Øst og det må et helsepolitisk jordskjelv til for å legge planene i grus.

På det politiske plan arbeides det nå med å få bevilgninger på plass i revidert utgave av statsbudsjettet for 2017. Fasiten på det kommer i mai.

Noe går, annet består

Vedtaket som nå er gjort innebærer også at øre-, nese- og halsavdelingen og øyeavdelingen ikke flyttes ut av Drammen. Sykehuset vil også få stråleterapi.

En etappevis utbygging har vært diskutert, men sykehuseplanene vil nå bli realiserert som et sammenhengende prosjekt. Det innebærer samlokalisering av somatikk og psykiatri.

Nå starer prosessen med detaljplanlegging og grunnerverv.De reviderte planene betyr at Teigens avfallsanlegg ikke vil bli berørt. Etter det DRM24 erfarer er det oppnådd en enighet og laget en intensjonsavtale med Eidos og Jernbaneverket om grunnavståelser. 

Forholdet til Brakerøya Næringspark er uavklart og må trolig løses med eksproperiasjon. Styrevedtaket åpner for å starte en slik prosess. 

Tomtekjøp er ikke inkludert i kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner.

Slik kan veiløsningen bli

Et påtrengende spørsmål er veiløsninger. Sykehuset vil utløse stor trafikk både i anleggsfasen og i drift, og veimyndigheter på lokalt og statlig plan arbeider med løsninger.

På Liersiden vil brua over Strandveien ut til sjøsiden være en løsning, i hvert fall på kort sikt. På Drammenssiden arbeides det med planer om en ny kryssløsning under motorveibrua, over området der Montér i dag holder til.

Dagens undergang inn til området egner seg ikke selv etter en ombygging så det arbeides med planer om vei under jernbanen litt lenger vest og nærmere elvebredden.

LES OGSÅ: Avviser kuttplaner på Brakerøya


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE