ANNONSE

KØ-BELASTET: Veistrekningen som nå skal bygges om er fra før preget av kø i rushtiden.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Varsler halvannet år med rushtidskaos på Strømsø

Mer kø på sentrale deler av Strømsø blir resultatet når anleggsarbeidene starter opp i Bjørnstjerne Bjørnsons gate.


Redaksjonen

 02.02.17, kl. 08:01
 09.02.17, kl. 17:06


ANNONSE

 

DRAMMEN: Arbeidene med å utvide fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra to til fire felt starter i løpet av februar, melder Statens Vegvesen i en pressemelding. Det vil ta drøye halvannet år før trafikk kan settes på den nye firefelts gata.

I løpet av uke 7 midt i februar vil vi se de første tegn på anleggsaktivitet langs dagens FV282 mellom Telthusgata og Tamburgata.

- Under det meste av anleggsperioden vil trafikkavviklingen i sentrale deler av Strømsø sentrum bli negativt påvirket av dette. Det vil trolig merkes best i rushtiden morgen og ettermiddag, melder Vegvesenet.

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS og byggherren Statens vegvesen vil etablere en kontorrigg på deler av kastfeltet (tivoli-tomta) vest for Marienlyst friidrettsbane i løpet av februar.

LES OGSÅ: Isachsen signerte Drammenskontrakt

Slik foregår arbeidet

Utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra to til fire felt skjer på en 710 meter lang strekning fra Tamburgata (innkjøring mot Strømsø torg) i vest til Telthusgata (vegen mot Strømsøbrua og Holmenbrua) i øst.

  • Anleggsarbeidene starter med å bygge de to nye feltene på sørsiden av dagens veg. Det skjer langs området inn mot Marienlyst friidrettsbane og Drammenshallen. 
  • Anleggsstarten nå i februar vil begynne ved Dags marked nær krysset ved Telthusgata og gradvis forflytte seg vestover mot Knoffs gate ved Drammenshallen.
  • Dette arbeidet vil skje på sørsiden av dagens gate og derfor i liten grad innvirke på trafikken langs eksisterende FV282.

Vegvesenet vil invitere til et informasjonsmøte om anleggsarbeidene noe senere på vinteren. 

LES OGSÅ: Slik blir nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE