ANNONSE

IKKE BESTEMT SEG: Masud Gharahkhani vil ikke ha kollektivfelt for enhver pris i «Rosen».
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Holder alle muligheter åpne for Rosenkrantzgata

Masud Gharahkhani (Ap) og Jon Helgheim (Frp) krangler så busta fyker om kollektivtrasé. Statens Vegvesen maner til tålmodighet.


Alexander Jansen

 21.12.16, kl. 20:37
 26.01.17, kl. 21:48


ANNONSE

 

DRAMMEN: Ap-lederen mener Frp og Helgheim sprer usannheter etter gårsdagens bystyrevedtak om å gå videre med planprogrammet for Rosenkrantzgata.

- Jeg vil poengtere at det vi gjorde i bystyret i går ikke var å si ja eller nei til innsnevring, men å si ja til å utrede ulike alternativer, sier Gharahkhani. 

- Mange tolker dette som en politisk aksept for innsnevring ettersom samtlige alternativer innebærer en reduksjon fra fire til to bilfelt?

- Jeg forstår at mange er usikre på dette, og derfor er det viktig å ta et oppgjør med dobbeltkommunikasjonen fra Frp når det gjelder Rosenkrantzgata, sier Gharahkhani.

Vil fortsatt ha firefelts E134

- Veldig mange er redde for hvilke konsekvenser det vil få dersom planprogrammet blir satt ut i livet. Deler du den bekymringen?

- Det er viktig å belyse om dette betyr mer trafikkaos i byen, om det blir større belastning på småveiene og gir utrygge skoleveier. Jeg bor selv på Åssiden og er opptatt av hvilke konsekvenser det vil få for nabolaget, sier Gharahkhani. 

Han hevder det ikke er riktig at Ap gikk vekk fra forutsetningen om firefelts E134 før Rosenkrantzgata blir omgjort til kollektivtrasé.

- Det er Frp selv som har fjernet dette som forutsetning gjennom krav fra samferdselsministeren om å ta det ut av Buskerudby-pakka. Frp har ministeren og sitter med ansvaret, sier Gharahkhani.

Åpen for andre løsninger

Gruppelederen vil ikke låse seg til planprogrammet som nå blir konsekvensutredet.

- Er du åpen for andre muligheter?

- Ja, jeg er åpen for å gjøre ting basert på faktagrunnlag og gode analyser, ikke synsing, sier Gharahkahni. 


- Er det mulig å få så mange mennesker til å ta bussen som man legger opp til her?

- At Drammen trenger et bedre kollektivtilbud er det ingen tvil om. 

- I etterpåklokskapens lys, med blant annet kaoslyskrysset i Telthusgata friskt i minne, kunne det vært fornuftig å revurdere disse planene på et tidligere stadium denne gangen? 

- Jeg mener ikke dette nødvendigvis betyr at vi er nærmere en innsnevring av Rosenkrantzgata. Det som er viktig er å få belyst alle problemstillingene og få fakta på bordet i en skikkelig utredning, sier Gharahkhani.

Vegvesenet: Skjønner skepsisen

Prosjektleder Astri Taklo i Statens Vegvesen har hovedansvaret for gjennomføring av den omfattende utredningsprosessen når Rosenkrantzgata på bestilling fra Buskerudbyen skal forvandles til kollektivtrasé. 

Taklo har følgt med på den temperamentsfulle debatten som har rast de siste ukene, og vil helle kaldt blod i årene på de som nå har fått inntrykk av at Rosenkrantzgata er dømt til å bli en eneste stor kork for all fremtid. 

- Jeg skjønner utrolig godt skepsisen til beboerne på Åssiden. Men mange av de spørsmålene som nå reises skal vi gi svar på i tiden som kommer, forsikrer Taklo. 

Foreløpig mangler Vegvesenet nemlig de nødvendige beregningene som gir et definitivt svar på hva som vil skje dersom dagens forslag blir realisert.

Mange sentrumstrafikanter

- Det er viktig å få klarhet i hvordan trafikkbildet blir, og dette jobber vi på spreng med. Gjennom utredningen som nå er i gang kjører vi trafikktellinger og simuleringer med ulike trafikkmodeller som igjen skaffer oss det nødvendige grunnlaget for at politikerne skal kunne ta den endelige beslutningen, sier Taklo. 

Hvordan regnestykket til slutt skal kunne gå opp uten å skape det komplette kaos, finnes det foreløpig ingen fasit på. 

Noe av det som allerede er gjennomført er en såkalt trafikkstrømundersøkelse, som viser hvor trafikantene skal. De skal det bli flere av.

- Hovedtrekkene viser at mange skal til sentrum, og ikke så veldig mange videre. Mye av trafikken kommer fra Åssiden, og her ser vi et stort potensiale for at folk kan velge en annen transportform enn bilen, sier Taklo. 

Kapasiteten snart sprengt

Og det å få folk over fra bil til andre transportformer er hele nøkkelen til suksess.

Rosenkrantzgata trafikkeres av ca. 30.000 kjøretøy i døgnet, og en stor andel av disse må endre reisemiddel hvis forslagene som nå utredes skal ha nubbekjangs. 

- Trafikken er økende, og vi er nå på de samme tallene i Rosenkrantzgata som før E134 ble bygd. Kapasiteten nærmer seg grensen slik det er i dag. Men målet er å få flere hoder gjennom gata, ikke biler, sier Taklo.

Stor utfordring

Prosjektlederen legger ikke skjul på at det er svært krevende å nå ambisjonene for prosjektet. 

- Noe av det viktigste vi ser på er hva som skal til for å optimalisere mulighetene for at folk skal velge et alternativ til bilen. En gate i Trondheim som har gjort et tilsvarende tiltak har imidlertid hatt suksess med det, så det bør være en viss realisme i det, sier Taklo. 

- Hva skjer hvis dere finner ut at det ikke er mulig å få til i praksis?

- Dette er en stor utfordring, men forhåpentligvis finner vi løsninger i henhold til planen. Vi vet ikke enda om rammebetingelsene gir en automatisk god løsning, avslutter Taklo.

STEMTE IMOT: Frp og Jon Helgheim gikk sammen med Senterpartiet mot vedtaket om å gå videre med planene om kollektivfelt i Rosen.

Frp: - Blank løgn fra Masud

Frps gruppeleder Jon Helgheim kaller påstandene fra Gharahkhani om å spre usannheter for lavmål.

- Det er blank løgn. Jeg har fortsatt til gode å høre hva jeg skal ha løyet om. Noen ganger lurer jeg på hvor lavt det går an å synke. Jeg kan dokumentere alt jeg har sagt, uttaler Helgheim, som har hatt en lengre feide med Gharahkhani på Facebook om saken.

Helgheim er klar på at gårsdagens vedtak i bystyret er et skritt i retning av mer kø, kork og kaos.

- Dette er å gå videre med en plan som har som målsetning å redusere kapasiteten for biler for å gjøre plass til bussen. Det står også i planen. Ja, det er fortsatt en stund frem i tid, men det er det vi bestemmer nå som kommer til å bli en realitet i 2022, sier Helgheim.  


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE