ANNONSE

BEFARING: Representanter for kommunen, eierne og Veidekke var på en liten befaring onsdag for å se på fremdriften av byggingen.
ALLE FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Ny næringspark tar form etter storbrannen i Hokksund

Fire år etter den voldsomme brannen høsten 2012 er en ny næringspark på 8.000 kvadratmeter i ferd med å se dagens lys.


Roy Hansen

 08.12.16, kl. 12:52
 26.01.17, kl. 21:48


ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Natten den 25. oktober 2012 brant store deler av Eiker Næringspark ned til grunnen i en dramatisk og meget kostbar brann. Flere hundre arbeidsplasser ble berørt.

Vel fire år etter brannen og med nye eiere, er det som nå kalles Aksen Næringspark i ferd med å bli en realitet.

Onsdag var ordfører Ann Sire Fjerdingstad og næringskonsulent Kari Solberg Økland på besøk for å bli orientert om fremdriften og hvilke planer bedriften hadde med tanke på leietakere og videre utvikling, skriver Eikernytt.no.


I SAMTALE: Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i samtale med Morten Hotvedt (t.h.) og Rune Isachsen.

Ønsker leietakere

Bygget, som nå er under oppføring, er på 8.000 kvm. fordelt på fire seksjoner. Det kan leies ut helt eller seksjonert, men foreløpig er det ikke skrevet noen kontrakter.

- Vi har flere interessenter, men hvem som kommer inn her, vet vi ikke ennå, sier Morten Hotvedt i Vestaksen Eiendom.

Han og Rune Isachsen var de som orienterte om planene på onsdagens befaring sammen med representanter for Veidekke som er hovedentreprenør.

Så grønt som mulig

Vestaksen Eiendom, som blant annet står for Stadionkvartalet i Mjøndalen, har gjort det til sitt varemerke å bygge så grønt og miljøvennlig som mulig.

Men de møter motstand i statlige regler og lover. Blant annet satset de på solceller i Mjøndalen, men får kun bruke strømmen herfra til fellesområdene. Å selge overskytende strøm til beboerne, er nemlig konsesjonsbelagt og ikke lovlig.

Det blir derfor ikke noe stort solcelleanlegg på det 8.000 kvm. store bygget i Hokksund. I hvert fall ikke i første omgang. Hvis den enkelte leietaker vil satse på solceller, er derimot alt lagt til rette for det, men reglene hindrer altså utbygger å selge strømmen til leietakerne.

Vann til luft-varme

Miljøet var også viktig da tomta skulle saneres etter brannen. Nærmere 7.000 kubikkmeter med betong ble knust på stedet for å kunne brukes under det nye bygget.

Det er også lagt ned store overvannsreservoarer og vannrør slik at alt overvannet tas hånd om. Dermed skal området være rimelig sikkert og skal tåle store nedbørsmengder.

På miljøsiden er også oppvarming viktig. Det står allerede et flisfyringsanlegg på anlegget og dette skal levere vann-til-luft varme for det nye bygget.

120 millioner

Byggingen av anlegget på den gamle Ytong-tomta i Hokksund startet i juni i år og allerede nå er det under tak og snart tett bygg som de kaller det på «byggespråket». 

Selve entreprisen til Veidekke er på 75 millioner, men tar vi med tomtekostander og uteområder, blir prislappen for det hele på 120 millioner.

80 millioner av dette er forsikringserstatning etter brannen og ettersom det er en tidsbegrensning på denne utbetalingen på fem år, hastet det med å få satt i gang byggingen.

Hele anlegget skal stå ferdig før neste sommer, men med offisiell åpning til 1. august.

Nye arbeidsplasser

- Vi har for mange som pendler ut av Øvre Eiker og ønsker oss flere lokale arbeidsplasser. Derfor er dette en kjærkommen satsing, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad. 

Med Hokksunds sentrale plassering på Østlandet, kan hun se få grunner til at dette bygget og de andre som det er plass til i denne næringsparken ikke skal kunne fylles opp med gode bedrifter etter hvert. 

Og det er gjerne store og solide bedrifter Aksen Næringspark ønsker å tiltrekke seg. Bygget er laget slik at det kan kjøres inn med store maskiner og biler om nødvendig. Større lager og logistikkbedrifter kan dermed få plass i dette 8.000 kvm. store bygget.

Ønsker ny avkjøring fra E134

Det eneste utbyggerne nå ønsker seg er en ny avkjøring fra E 134 som går bare noen hundre meter unna. Det hadde nemlig spart boligstrøket som er nabo til næringsparken for mye tungtrafikk og derved mye støy.

Det er imidlertid et ønske som vegvesenet ikke er veldig innstilt på å innfri.

Med en videre utbygging av næringsparken er dette et tema som må på dagsorden etter hvert, og her håper både Morten Hotvedt og Rune Isachsen at lokale politikere kan bidra.


STORE DIMENSJONER: Det er høyt under taket og store porter i det nye bygget slik at tungtransport kan kjøre inn og ut for lasting og lossing. Dette er et anlegg som kan benyttes av større bedrifter, men alle er velkomne. Fra venstre ser vi Morten Hotvedt, Kari S. Økland, Ann Sire Fjerdingstad, Rune Isachsen, Martin Schinnes, Andre Linders og Joacim Bøvolden.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE