ANNONSE

FIKK PRIS: Prisen til Årets frivillighetskommune ble delt ut av av KS' styreleder Gunn Marit Helgesen, kulturminister Linda Hofstad Helleland og styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett.

Drammen kåret til Norges første frivillighetskommune

- Drammens satsing på områder som inkludering, folkehelse og omsorg skiller kommunen fra mange andre, uttaler juryen.


Alexander Jansen

 05.12.16, kl. 20:13
 26.01.17, kl. 21:48


ANNONSE

 

DRAMMEN / OSLO: Frivillighet Norge og KS delte for første gang ut «Årets frivillighetskommune» i Oslo mandag kveld, på Frivillighetens dag.

Drammen og ordfører Tore Opdal Hansen mottok prisen, som er forankret i KS og Frivillighet Norges «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor».

Grunnlaget for vurdering av søkerne er materialet som søkerne har sendt inn, og juryen uttaler at det gis inntrykk av at det er et stort mangfold i satsingen på frivillighet over hele landet. 

Se Drammen kommunes innsendte bidrag her:

Skryt for arbeid med lag og foreninger

- Juryen har valgt å gi prisen til en kommune som har en velutviklet frivillighetspolitikk og som de siste årene har gjort et systematisk og grundig arbeid for å styrke relasjonene til lag og foreninger, heter det i juryens vurdering. 

Ordfører Tore Opdal Hansen uttaler følgende om prisen:

- Takk til de mange enkeltmenneskene i byens organisasjoner, lag og foreninger som gjør en forskjell for mange. Takk til alle ansatte som har en tilretteleggerfunksjon for frivilligheten. Takk til Tove Paule som dro igang arbeidet med frivillighetsmeldingen, som endte opp med en plattform, vedtatt av bystyret. Dette i sum har bidratt til at Drammen i kveld ble kåret til best i Norge på frivillighet.

Dette skriver juryen om Drammen:

«Kommunen har en tydelig og godt forankret frivillighetspolitikk, utviklet av politisk ledelse i nær dialog med frivilligheten. Den nye politikken har ført til et mer systematisk og helhetlig arbeid i kommunen og i samarbeidet med frivilligheten.

Kommunen gir støtte til frivillig sektor. Kommunen legger godt til rette for frivillig innsats i kommunale tjenester og har flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner der kommunen kjøper velferdstjenester. Kommunen har etablert nye møteplasser for dialog og partnerskap mellom kommunen og frivillige organisasjoner etter at den nye frivillighetspolitiske plattformen ble etablert.

Satsingen har foregått spesielt på områder som inkludering, folkehelse og omsorg. Slike satsinger, som er tett koplet til felles utfordringer lokalt, skiller denne kommunen fra mange andre kommuner. Søknaden bærer preg av en svært god forståelse av sivilsamfunnets ulike roller og potensial.»


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE