ANNONSE

DIGERT SKRED: Det vil ta lang tid å reparere veien, ifølge Vegvesenet.
FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24

Fylkesvei stengt i lang tid etter ras

Fv285 Ringeriksveien i Lier er sperret mellom Sylling og Sollihøgda etter at hele veien har rast ut.


Alexander Jansen

 08.08.16, kl. 10:15
 12.08.16, kl. 17:45


ANNONSE

 

LIER: Årsaken er de store nedbørsmengdene som falt i helga. Nå opplyser Statens Vegvesen at veien vil bli stengt i lang tid. 

– På fylkesveg 285 har ca. 60 meter av fylkesvegen rast ut, forteller Anita Tveiten, byggeleder i Statens Vegvesen.

Selve skadestedet er mellom 150 til 170 meter langt.

– Skadene er omfattende, og det vil ta lang tid før vegen igjen er kjørbar, forteller Tveiten.


RAS: Vannmassene gravde ut veibanen.
FOTO: STATENS VEGVESEN

I løpet av formiddagen mandag vil geologer og annet personell fra Vegvesenet undersøke raset nærmere.

I tillegg til fylkesveg 285, er det også skader på fv. 21 Vestsideveien i Lier, fv. 20 ved Tronstad i Lier og på fv. 284 Modumveien. I tillegg er det en rekke mindre skader på vegnettet i fylket. Det er fortsatt ventet en del nedbør, og derfor kan det lett oppstå nye skader på vegnettet.

LES OGSÅ: Biler og hus under vann i Røyken


FOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE