ANNONSE

BUSSEN: Stadig flere velger bussen som fremkomstmiddel i Drammen og omegn.
ILLUSTRASJONSFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Historisk vekst i kollektivreiser i Buskerudbyen

Bussen og toget hadde en passasjervekst på nærmere 6 prosent fra 2014 til 2015 i Buskerudbyen. Dette er den sterkeste veksten som er registrert i løpet av ett år i Buskerudbysamarbeidet.


Redaksjonen

 04.02.16, kl. 17:24
 06.02.16, kl. 07:14


ANNONSE

 

SØNDRE BUSKERUD: I statusrapporten for 2015 som Buskerudbysamarbeidet har sendt til Samferdselsdepartementet, går det fram at NSB og Flytoget har hatt en vekst i passasjertallet på hele 743.000 til og fra de ti 10 stasjonene i Buskerudbyen fra 2014 til 2015. Dette tilsvarer en vekst på 12,6 prosent.

Samtlige stasjoner, med unntak av Steinberg som var stengt i 2014, hadde en passasjervekst på over 10 prosent, og dette understreker jernbanens betydning for persontrafikken i Buskerudbyen. 

Den sterkeste veksten hadde Brakerøya med 20 prosent flere passasjerer i 2015, mens både Hokksund og Lier hadde 17 prosent vekst. Til sammen reiste det drøye 6,2 millioner passasjerer til og fra de 10 stasjonene i fjor.

- Gledelige tall

Brakar hadde en vekst i passasjertallet på drøye 300.000 fra 2014 til 2015. Dette tilsvarer en vekst på 3,5 prosent. Noe av økningen skyldes en ny linje mellom Vikersund og Drammen, men hovedårsaken er passasjerveksten på de mest trafikkerte rutene i kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

- Passasjertallene for tog og buss er veldig gledelige tall og viser at tiltakene som Buskerudbysamarbeidet gjennomfører for belønningsmidlene fra staten, virker. Vi har styrket busstilbudet og sørget for flere avganger. Dette gjør det enklere for mange å velge bussen fremfor bilen, som igjen sørger for å redusere køproblemene og sikrer bedre luftkvalitet i regionen. I tillegg har vi bygget ut pendlerparkeringer ved knutepunktene. Dét bidrar til at mange eksempelvis kjører til togstasjonen og reiser kollektivt på den lengste strekningen av reisen, sier drammensordfører Tore Opdal Hansen som leder Buskerudbysamarbeidets politiske styringsgruppe.

To tog i timen

Ordførerne i de to Eiker-kommunene, Ann Sire Fjerdingstad og Bent Inge Bye, er glade for den sterke passasjerveksten med toget.

Og de er overbevist om at enda flere vil velge toget som transportmiddel når det blir dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund og en dobling i antall avganger.

- Arbeidet med dobbeltspor fra Drammen til Hokksund og to tog i timen må ha høyeste prioritet. Både for innbyggerne og næringslivet i de to kommunene våre er et bedre togtilbud enormt viktig. Tallene fra 2015 viser at det er et solid passasjergrunnlag, og når et bedre togtilbud er på plass, regner vi med at enda flere velger å reise med toget, sier Øvre Eiker-ordfører Ann Sire Fjerdingstad og Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye.

FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE