ANNONSE

ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Strømsgodset anmelder rasisme-saken til NFF

Konluderer med at Henrik Pedersen har brukt «uakseptable ord og uttrykk».


Alexander Jansen

 28.04.21, kl. 14:30
 06.05.21, kl. 18:20


ANNONSE

 

DRAMMEN: I en pressemelding fra styret i Strømsgodset onsdag ettermiddag vises det til undersøkelsene advokatfirmaet Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball.

- Etter styrets mening er det grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, uttaler styret.

Styret har derfor konkludert med at saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der.

- Vi presiserer at det da er NFF ved påtalenemnda som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg. Styret ønsker å understreke at tidligere trener skal anses uskyldig for eventuell opptreden i strid med idrettens regelverk inntil endelig avgjørelse foreligger.

Overfor Strømsgodset får saken ingen videre konsekvenser for Pedersen.

- Ettersom tidligere trener har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Strømsgodset Toppfotball anser ikke styret det for aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig, uttaler styret.

Internt i klubben varsler styret konsekvenser.

Strømsgodset Toppfotball iverksetter tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

LES OGSÅ: 
Hele Godset-ledelsen trekker seg


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE