ANNONSE

FERDIG: Daglig leder Dag Lindseth Andersen (foran) trekker seg. Jostein Flo (bakerst) har også sluttet i jobben som sportssjef. I administrasjonen er det bare markedssjef Rune Marthinsen (midten) igjen.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Hele Godset-ledelsen trekker seg

Både daglig leder Dag Lindseth Andersen og styreleder Ivar Strømsjordet trekker seg fra stillingene sine i kjølvannet av rasisme-skandalen.


Alexander Jansen

 25.04.21, kl. 19:14
 03.05.21, kl. 22:00


ANNONSE

 

DRAMMEN: - Daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være, uttaler fungerende styreleder, Elisabeth Lohk, i en pressemelding søndag kveld.

Dermed har både hovedtrener, sportssjef, daglig leder og styreleder i klubben fratrådt sine stillinger i løpet av kort tid.

- Styret vil umiddelbart igangsette prosessen med å få på plass en permanent løsning for daglig leder, heter det i pressemeldingen.

Styreleder Ivar Strømsjordet orienterte styret i Strømsgodset Toppfotball søndag om at han trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning, etter at han begynte i rollen så sent som februar 2020.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen har blitt enig med styret i Strømsgodset Toppfotball om å avslutte sitt arbeidsforhold med klubben fra 1. juni 2021. Han vil frem til sin siste arbeidsdag ivareta daglig leders arbeidsoppgaver.

Varslingssaken ikke avklart

Varslingssaken er fortsatt under prosess, men vil bli avklart så raskt styret har fått grunnlaget for å behandle saken. Det forventer vi skjer i løpet av neste uke, skriver Strømsgodset i pressemeldingen.

- Når det gjelder ansettelse av ny trener og sportslig leder vil også dette være en viktig oppgave – men vi er fornøyde med den midlertidige løsningen slik at styret nå i første omgang ønsker å prioritere og få igangsatt prosessen med å ansette ny daglig leder.

Elisabeth Lohk, nestleder i styret, vil fungere som midlertidig styreleder inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt for å få på plass et fulltallig styre, samt ny styreleder.

- Styret ønsker å være tydelig på at vi erkjenner at klubben står i en vanskelig og utfordrende situasjon etter de siste ukers hendelser, men at vi nå ser fremover. Styret vil ta seg nødvendig tid til å gjøre en grundig og god jobb for at både det sportslige og administrative fungerer til det beste for klubben, uttaler Lohk.

Strømsjordet: - Mye av kritikken har vært rettet mot meg

Ivar Strømsjordet begrunner sin avgang med «den uroen varslersaken mot tidligere trener Henrik Pedersen har skapt, både i og utenfor klubben».

- Både manglende rutiner og den senere oppfølging i varslersaken har møtt kritikk. Mye av kritikken har vært rettet mot meg som styreleder. Som et bidrag til å skape ro rundt klubben, velger jeg å trekke meg som styreleder, uttaler Strømsjordet. 

Dag Lindseth Andersen forteller at avgangen er ledd i en «diskusjon han har hatt med styret over noe tid», og at det også er knyttet til klubben strategiplan for 2021-2025.

- Jeg har i denne sammenheng fattet en beslutning om å stille min plass til disposisjon, slik at nye krefter kan overta i kommende strategiperiode. Den krevende perioden vi som klubb har vært igjennom den siste tiden, har følgelig ikke vært avgjørende for min beslutning, selv om den nok har fremskyndet den. Grunnen til at jeg velger å stille min plass til disposisjon nå, er for å unngå spekulasjoner om min rolle fremover og raskest mulig skape ro rundt forutsetningene for klubbens fremtid. 

LES OGSÅ: «BP» gjør comeback - skal trene laget med Wibe Lund


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE